Базы


Электронные базы данных помогут вам, уважаемые читатели, в оперативном поиске необходимых книг или информации.
Предлагаем воспользоваться приобретёнными базами данных:
- Полнотекстовая база данных "Законодательство Республики Беларусь";
- Полнотекстовая база данных "Международные договоры";
- Полнотекстовая база данных "Решения органов местного управления и самоуправления";
- База данных “Краязнауства Берасцейшчыны».
Создана в 2012 году. Содержит полный текст всех книг «Память».

Собственные базы данных:
- Библиографическая база данных «Книги Малоритской РЦБС» – создается с 1999 года. Содержит описания книг и брошюр, находящихся в фонде ЦБС с 1999 года.
- Библиографическая база данных «Электронные документы»;
- Библиографическая база данных «Аудиокниги»;
- Библиографическая база данных «Краеведение Малоритчины» - создается с 2012 года и содержит записи статей о Малоритчине; 

- электронная краеведческая полнотекстовая база данных 
"Вехи памяти и славы: Великая Отечественная война в истории Малоритчины"

Снимок 5.JPGБаза состоит из 15 электронных продуктов, большинство из которых можно считать самостоятельными базами данных. Оцифровано около 150  материалов: статей периодики, разделов книг, историко-документальной хроники Малоритского района, воспоминаний... Собранный материал представлен самыми разнообразными способами: в виде текстовых документов, фото-, видеоматериалов. Для этого использовались возможности веб-дизайна: графический редактор Photoshop, HTML-код для гиперссылок на дополнительный материал и ссылок для возврата на главную страницу. База содержит библиографические описания статей из краеведческих изданий, интернет-источников, воспоминания родственников, фотографии, материалы из семейных архивов, школьных музеев, публикации областных и районной газет, письма, справки о ранениях, открытки, описания мемориальных объектов и т.д. Ресурс включает также сведения об улицах, названных в честь героев Великой Отечественной.
Полнотекстовая база данных состоит из 15 разделов: «Начало Великой Отечественной войны», «Оккупационный режим на территории края», «Народная борьба на оккупированной территории», «Преступления немецко-фашистских оккупантов», «Освобождение Малоритчины от немецко-фашистских захватчиков», «Малоритчина непокоренная», «Уроженцы края на фронтах Великой Отечественной», «Ветераны Великой Отечественной», «Памятники Великой Отечественной войны на Малоритчине», «Чтобы память жила. Война в сердцах потомков: Борки, Богуславка, Бродятин, Великорита, Доропеевичи, Заболотье, Замшаны, Зеленица, Ланская, Луково, Мельники, Новый Двор, Олтуш, Орехово, Отяты, Павлополь, Пожежин,  Радеж, Старое Роматово, Черняны», «Стихи малоритских поэтов о войне», «Видеоакция: Малоритчане читают стихи поэтов-земляков», «Фотолетопись: По дорогам войны шли мои земляки», «Их именами названы улицы нашего города».
Раздел базы «Фотолетопись: По дорогам войны шли мои земляки» создан в виде презентации в формате  PowerPoint (119 файлов, использована 121 фотография, 12 из них – опубликованы впервые).  Раздел «Видеоакция: Малоритчане читают стихи поэтов-земляков» – в формате видео МP-4.

- электронная краязнаўчая поўнатэкставая база данных 
"Краязнаўчы маршрут па вёсцы Мельнікі"
2021-11-08_11-15-56.pngГісторыка-краязнаўчы рэсурс "Малая радзіма; краязнаўчы маршрут па вёсцы Мельнікі" - новая старонка ў стварэнні краязнаўчых рэсурсаў, якія могуць выкарыстоўвацца ў практычнай, навуковай, адукацыйнай, грамадскай дзейнасці. Мэта яго - адражэнне культурна-гістарычнай спадчыны, пашырэнне ведаў аб краі, развіццё пачуцця дачынення дзяцей і падлеткаў да лёсу сваіх землякоў, любові да роднага краю, яго гісторыі, цікавасці да сучаснасці і адказнасці за будучае сваёй Радзімы, прыцягненне ўвагі да беларускай мовы. У рэсурсе сістэматызавана інфармацыя аб Вялікай Айчыннай вайне (раздзел "Летапіс подзвігу"). Ні ў адным з даступных крыніц, акрамя кнігі "Памяць. Маларыцкі раён", мы не знойдзем звестак аб нашых земляках – удзельніках баявых дзеянняў на тэрыторыі вёскі Мельнікі ў Вялікай Айчыннай вайне. Адным са шляхоў ушанавання імёнаў абаронцаў Радзімы з'яўляецца стварэнне раздзела "Летапіс подзвігу".  Раздзел змяшчае архіў фота- і відэадакументаў, успаміны ветэранаў вайны.
Сапраўды, з маленства мы запамінаем, як называецца луг каля ракі, поле, на якім працуюць бацькі, сцежка, што вядзе ў лес, а ён таксама мае сваю назву. І кожны з нас, відаць, задумваўся, чаму яны названы так, а не інакш. Назва кожнай такой мясціны адметная, запамінальная. Уся гэта інфармацыя сабрана ў раздзеле “Мікратапаніміка”. Актуальнасць тэмы работы відавочная: у лёсе вёскі, як у люстэрку, адбіваецца наша гісторыя. З невядомых дагэтуль многім жыхарам мікратапонімаў можа сплесціся вянок памяці аб мінулым. Каб далучаць дзяцей да беларускай нацыянальнай спадчыны сродкамі вуснай народнай творчасці створаны раздзел “Фальклор”, мэта якога праз фальклорную дзейнасць выхоўваць цікавасць да мастацкага слова, любоў да малой Радзімы, яе нацыянальнай культуры. Мельніцкія  песні — сапраўдны помнік палескага фальклору.  Старэйшыя жыхаркі вёскі  спяваюць народныя песні з мясцовым каларытам і каб захаваць іх у спадчыну былі зроблены відэазапісы.
У рэсурсе таксама сістэматызавана інфармацыя па гісторыі калгаса, школы, сабраны матэрыял па этнаграфіі,  пра нашых знакамітых землякоў. Стварэнне рэсурсу дазволіла істотна пашырыць чытацкую аўдыторыю.

- электронная краеведческая полнотекстовая база данных по теме:
Мая вёска "Лукава"
базалуково.PNG База данных включает сведения по истории деревни Луково, собранные библиотекарем Л.С.Онищук, которая  около 30 лет вела рукописную летопись села.
Ресурс содержит фактографическую, библиографическую и полнотекстовую информацию о деревне. Здесь приводятся сведения о её географическом положении, природных ресурсах, истории, известных людях. 

- электронная этнаграфічная поўнатэкставая база данных па тэме:
"Фальклорна-этнаграфічная энцыклапедыя Маларытчыны"
6.jpg

Большасць бібліятэк пастаянна займаюцца тэмай захавання традыцыйнай народнай культуры, асабліва рэгіянальнай і мясцовай. Бібліятэкары разумеюць, што без ведання гісторыі краю, сваіх каранёў, народнай творчасці знішчаецца пераемнасць пакаленняў. У 2017 годзе з'явілася першая электронная версія вынікаў працы ў гэтым накірунку. Стварэнне электроннага рэсурсу, на наш погляд, – найбольш зручная форма сістэматызацыі матэрыялу, бо ў гэтым выглядзе над ім можна працаваць і ў далейшым, дадаючы новую інфармацыю.
Аснову працы складаюць запісы вуснай народнай творчасці, абрадаў, традыцый, успаміны жыхароў вёсак Маларытчыны. У рабоце  прымалі ўдзел бібліятэкары, мясцовыя жыхары, клубныя работнікі, настаўнікі, мясцовыя краязнаўцы і ўсе неабыякавыя людзі, зацікаўленыя захаваннем сваёй культуры.
Захаваныя звычаі, песні і легенды нашых продкаў, з’яўляючыся асновай гістарычнай памяці народа, узмацняюць карэнне яго генетычнага дрэва. Тым больш важна, што ў гэтай рабоце мы абапіраліся пераважна на звесткі, сабраныя падчас вывучэння зместу абрадаў, традыцый.
Гэтая праца з'яўляецца першай у нашым рэгіёне, дзе сістэматызаваны каля 250 крыніц і каля 150 фатаздымкаў, выкарыстаны матэрыялы пра народнае жыццё. Сабраны звесткі аб звычаях, працы і побыце, буднях і святах,  адзенні жыхароў Маларытчыны, а таксама – мясцовы фальклор, на мове той мясцовасці, адкуль былі прадстаўлены матэрыялы... Энцыклапедыя складаецца з 8 раздзелаў:
«Каляндарныя абрады»,
«Сямейна-бытавыя абрады»,
«Фальклор»,
«Музычныя інструменты»,
«Традыцыйнае адзенне»,
«Прыстасаванні сялянскай працы»,
«Промыслы»,
«Абрадавыя стравы».
У кожнага народа спрадвеку вёўся каляндар. З пакалення ў пакаленне ў ім перадаваліся веды, мудрасць, вопыт жыццёвых назіранняў. Такі каляндар мелі і нашы продкі. Абапіраючыся на бацькоўскія традыцыі і веру, людзі трымалі ў памяці шматлікія парады і забароны. Сяляне ведалі, калі можна было брацца за тую ці іншую працу, а калі, наадварот, адкласці яе, калі можна весяліцца, а калі ўстрымлівацца ад забаў.
Залежнасць жыцця і працы селяніна ад прыродных стыхій вымушала яго выконваць разнастайныя абрады, прымеркаваныя да пэўных падзей, строга рэгламентаваныя часам. Адпаведна чатыром парам года існавалі чатыры вялікія святы, вакол якіх групаваліся іншыя. У сваю чаргу асноўныя святы прыблізна накладваліся на астранамічныя перыяды, якія былі звязаны з сонцастаяннем ці раўнадзенствам. Увесь земляробчы каляндар трымаецца на цыклах: зімой - Каляды, вясной - Вялікдзень, летам - Купалле, некаторыя іншыя святы, восенню - Дзяды, Пакровы.
Такім чынам, народны каляндар з'яўляецца адной з форм духоўнага жыцця беларусаў. Доўгія стагоддзі паэтычная творчасць народа бытавала толькі ў вуснай форме, перадаючыся з пакалення ў пакаленне. Сістэма свят, абрадаў, гульняў, што замацаваны ў побыце і народнай творчасці беларусаў, была арыенцірам пры выкананні сельскагаспадарчых работ і адпачынкаў у гадавым, сезонным, мясцовым цыклах.
Каляндарна-абрадавая паэзія – від фальклору, які суправаджаў аграрныя святы і працу земляроба на працягу гаспадарчага года.
Фальклор – народная вусная творчасць,  мастацкая калектыўная творчая дзейнасць народа, якая адлюстроўвала яго жыццё. Творы фальклору (казкі, легенды, песні, прымаўкі і іншая творчасць нашых продкаў, якая стваралася і передавалася з пакалення ў пакаленне раней) дапамагаюць узнаўляць характэрныя рысы народнай мовы. У іх адлюстроўваліся ўсе найважнейшыя асаблівасці народнага жыцця з самых далёкіх часоў: барацьба чалавека з прыроднай стыхіяй, яго мары, меркаванні, любоў да радзімы і нянавісць да ворагаў, глыбокі аптымізм.
Найбольш адметным і цікавым для краязнаўцаў з'яўляецца Маларыцкі строй, які складаецца з тыпавога комплексу жаночага адзення: кашулі, спадніцы, фартуха, але адрозніваецца ад іншых комплексам тэхнікі выканання і характарам, а таксама спосабамі нашэння частак касцюма. Маларыцкі строй адрозніваецца сваёй архаічнасцю формаў адзення, арыгінальным галаўным уборам замужніх жанчын, выкарыстаннем багата аформленых дэкаратыўных тканін. Гарманічнае спалучэнне натуральных кветак: бела-шэрых лёну і пянькі, а таксама карычнева-чырвонай воўны, арыгінальна для святочных спадніц – «бурок» і характэрна толькі для Маларытчыны.
“Прыстасаванні сялянскай працы”. Усе старадаўнія прадметы скрозь гады і нават стагоддзі валодаюць энергетыкай папярэдніх уладальнікаў. Яны захоўваюць цяпло і дотык чалавечых рук. Шкада, рэчы не могуць гаварыць. Інакш, яны расказалі б нам гісторыю нашых далёкіх продкаў. Гісторыі былі б розныя, але цікавыя. Менавіта гэта прымушае нас яшчэ раз, зірнуўшы на тую ці іншую рэч, успомніць сваё паходжанне і аддаць належнае продкам, дзякуючы якім мы існуем.
“Промыслы”. Побыт і будні беларускага селяніна былі цесна звязаны з лесам, сярод якога ён жыў і карыстаўся дарамі. З лесу чалавек харчаваўся, распрацоўваў палі пад новыя пасевы; з дрэва ўзводзіў жыллё і гаспадарчыя пабудовы, вырабляў посуд, мэблю, сані, вазы і г. д. Сярод дрэваапрацоўчых рамёстваў, безумоўна, першае месца належыць цяслярству, якое ў народным побыце існавала ў цеснай сувязі са сталярнай справай. Кожны цясляр, як правіла, быў нядрэнным сталяром. У Маларыцкім раёне, асабліва ў сельскай мясцовасці, драўляныя хаты ўзводзіліся аж да канца сямідзесятых гадоў мінулага стагоддзя. Актуальна ў раёне такое рамяство, як бандарства – выраб драўляных вёдраў, бочак, кадак і інш. Некаторыя вырабы, вырабленыя ў 50-х гадах мінулага стагоддзя, захаваліся да нашага часу і яшчэ выкарыстоўваюцца ў сельскай мясцовасці, праўда, не заўсёды па першапачатковаму прызначэнню.
Многія падзеі жыцця (і радасныя, і сумныя) на Маларытчыне не абыходзіліся без музычнага акампанементу. У асноўным, выкарыстоўваліся  гармонік, дудка, гуслі, цытра і інш.
У раздзеле “Абрадавыя стравы” апісваюцца стравы, звязаныя са святамі народнага календара. Расказваецца пра стравы, якія ўжывалі на святы нашы продкі, апісана тэхналогія прыгатавання святочна-абрадавай ежы.

Рекомендуем полезные ссылки в Интернете:

Электронная библиотека "КнигиПо"
Некоммерческий проект, посвященный жизни и творчеству Ф.М. Достоевского
Все о творчестве М. Булгакова
Виртуальная библиотека
Электронная библиотека Альдебаран
Русская виртуальная библиотека
Библиотека Максима Мошкова
Образовательный студенческий портал
Хорошая библиотека
Бесплатная электронная Интернет-библиотека
Восточная литература: Средневековые исторические источники Востока и Запада
Университетская онлайн библиотека
Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольклор”
Республиканская Научно-техническая Библиотека Беларуси
Президентская Библиотека Республики Беларусь
Республиканская Научная Медицинская Библиотека
Биографии исторических личностей, цитаты знаменитостей, книги в формате DjVu
Бесплатная бизнес библиотека «О БИЗНЕСЕ»
Электронная библиотека
Книги на английском языке
Центральная Научная Библиотека им. Я.Колоса НАН Беларуси
Научная электронная библиотека
Белорусская цифровая библиотека
Беларуская мова ў інтэрнэт
Золотая философия
Вся математика в одном месте!
Библиотека, книга, чтение: информационно-справочный портал Library.ru
Цитаты и афоризмы
Мировая цифровая библиотека