Литература о Малоритчине

Край наш... Тут кожны населены пункт - дзіўны прытулак незабыўнай даўніны, кожны жыхар - унікальны носьбіт нацыянальнай памяці, сведка памятных падзей, дзеючая асоба дня цяперашняга. Народ жыве, пакуль жыве яго гістарычная памяць!

                                            Раскінуўся мой край удалячынь – 
                                            Край старажытны і адвечна новы. 
                                            Дзе Брэстчына мяжуюць і Валынь, 
                                            І з розных моў нярэдка чуеш словы. 
                                            Па мове тут не дзелім мы людзей: 
                                            Калі прыехаў ты з намерам добрым – 
                                            Дык працай гэта дакажы хутчэй, 
                                            І стане край табе навекі родным. 
   А.Ізбіцкі

"Памяць. Маларыцкі раён."

5016678994_0.jpg
У выданні расказваецца аб гісторыі Маларыцкага раёна, яго мінулым і сучасным, аб вядомых людзях, якія вызначаліся ў мірнай працы і на полі бітваў, на аснове архіўных даных, матэрыялаў музеяў, успамінаў удзельнікаў падзей.Прыводзяцца спісы жыхароў, што бязвінна пацярпелі ў гады сталінскага беззаконня, землякоў, якія загінулі на франтах Айчыннай вайны і ў час партызанскага руху, воінаў, загінуўшчых на тэрыторыі раёна, а таксама мірных жыхароў - ахвяр фашысцкага тэрору.

Памяць. Маларыцкі раён: гіст.-дакум. хроніка Маларыцкага р-на / рэд.-уклад. В.Р.Феранц. – Мінск : Ураджай, 1998. – 535 с.,[8] л.іл.


Імянныя і геаграфічныя паказальнікі да кніг “Памяць” Брэсцкай вобласці 

1519e954ae6bd629544356cae3e51766_S.jpg

Калі гадоў дзесяць таму з’явіліся кнігі “Памяць” на свет, было выказана шмат заўваг і прапаноў па іх зместу. Агульнай крытычнай заўвагай было тое, што не хапала паказальнікаў, каб зручней знаходзіць патрэбную інфармацыю. Бібліёграфы цэнтральных бібліятэк сталі самі ствараць паказальнікі, што палепшыла работу чытачоў з кнігамі “Памяць”. З напрацаванага матэрыялу Брэсцкая абласная бібліятэка стварыла агульны том імянных і геграфічных паказальнікаў, якія дапамогуць карыстальнікам знайсці даведкі пра грамадскіх і палітычных деячаў, наватараў і перадавікоў вытворчасці, дзеячаў культуры і мастацтва, простых жыхароў, жыццё якіх было звязана з гісторыяй раёна і знайшло адлюстраванне ў кнігах “Памяць”, а таксама пра геаграфічныя аб’екты, якія ўзгадваюцца ў тэкстах.
Зборнік адрасаваны бібліятэкарам, гісторыкам, краязнаўцам, усім тым, хто вывучае свой край, шукае звесткі пра персанальныя даныя і геаграфічныя назвы, звязаныя з Брэсцкім рэгіёнам.

Імянныя і геаграфічныя паказальнікі да кніг “Памяць” Брэсцкай вобласці : зборнік / УК “Абласная бібліятэка імя М. Горкага”. – Брэст : ТАА “Паліграфіка”, 2013. – 584 с. – 300 экз.Города и районы Брестчины: история и современность. Малоритский район

0-02-05-fdb161224f63563890d686bf5983854b01763b6223d8c0e0f403d00453fe21dc_41f3a10794450433.jpg
В коллективной научно-популярной монографии рассматривается государственно-политическое, социально-экономическое, культурное и конфессиональное развитие Малоритского района Брестской области. В издании представлены природные условия района, истории народонаселения, анализируется современная демографическая ситуация. Включен археологический, этнографический этноязыковой и топонимический материал.

Города и районы Брестчины: история и современность. Малоритский район / А.А.Горбацкий. О.Н.Иванчина, Р.Ю.Чуль и др.; Под общ. ред. А.А.Горбацкого. – Брест: ОАО Брестская типография, 2020. – 890 с.

Читать

"Народный фотоальбом. Малорита"


Безимени-1.jpg Книга с фотографиями города и его жителей. Фотоальбом носит лирико-исторический характер. В него вошли любительские снимки, которые лучше всего передают дух времени. Цель автора: выпустить и реализовать книгу, которая будет интересна людям любого возраста, любящих свой край и малую родину, восполнить "белые пятна"краеведения. Девиз автора: «Не зная своего прошлого, невозможно представить будущее».

Народный фотоальбом. Малорита: книга с фотографиями о Малорите и ее жителях: 1566 – 2019 / [автор текста, составитель В. А. Савастиенок].  Минск : Брестская типография, 2019.  328 с."Малорита и её окрестности"
7.jpg

Книга познакомит читателя с историей и современностью самого юго-западного города Беларуси - Малорита, предоставит шанс пройтись по историческим местам, уютным улочкам и скверам, посетить архитектурные памятники старины, современные учреждения, познакомиться с историческими личностями разных эпох, знаменитыми современниками. 
В книге также представлены легенды и предания, связанные с историческим прошлым города и его окрестностей, с прошлым людей этой земли.
Книга обогатит каждого заинтересованного человека краеведческими знаниями. 

Малорита и ее окрестности : фотоальбом : [ист. и достопримечательности гор. и р-на] / авт.-сост.: В.Зенько, Э.Злобин.  Пинск : Паляшук, 2008.  47 с.


"Малорита и окрестности"

2.jpg
В рекламном издании содержится информация о достопримечательностях Малоритского района, которые могут быть использованы для привлечения туристов. Адресовано широкому кругу пользователей.

Малорита и окрестности : [фотоальбом] / гл. ред. В. Шпарло.  Брест : Вечерний Брест, 2010.  97 с."Малоритский район"

4.jpg

В издании представлена информация об организациях и учреждениях г. Малорита, оказывающих населению социальные услуги, а также о спектре подобных услуг. Предназначен для жителей г. Малорита и Малоритского района. 

Малоритский район: рекламно-информационное издание. – Малорита : Отдел идеологической работы Малоритского исполнительного комитета, 2007.  18 с.
"Жемчужины природы Малоритчины"

9.jpg
В издании представлены результаты многолетних исследований и обширных фактографических материалов, приводятся сведения о природных особенностях и достопримечательностях двух особо охраняемых природных территорий Малоритчины – Государственном биологическом заказнике «Луково» и местном ботаническом памятнике природы «Высокое». Их создание продиктовано необходимостью гарантированного сохранения ценных, а в некоторых случаях – уникальных флористических объектов и комплексов. В этой связи в издании основное внимание уделяется ботаническому компоненту характерных территорий. Изложены результаты мониторинга охраняемых видов растений, осуществляемого в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь. Издание адресовано широкому кругу читателей, а также преподавателям и студентов ВУЗов, учителям географии и биологии, специалистам учреждений охраны природы и лесного хозяйства.

Жемчужины природы Малоритчины : Малоритскому району — 70 лет / Государственное научное учреждение "Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси", Брестская областная общественная экологическая организация "Зеленый край"; [Н. В. Михальчук и др.; фото: А. Т. Жуковский и др.]. – Брест : Альтернатива, 2011. 38 с.


"Опаленные войной"

 .6.jpg
Книга "Опаленные войной" является своего рода продолжением историко-документальной книги "Память. Малоритский район" и посвящена теме Великой Отечественной войны. В ней собраны сведения о фронтовиках-жителях Малоритского района, вернувшихся с фронта домой. Имеет целью сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающих поколений. 
Кратко излагаются сведения о знаковых военных операциях с приложением списков ветеранов и кратких биографических данных о фронтовиках.
Публикуется материал о музеях, созданных в школах, и данные о памятниках павшим на территории района.

Марков, В.П.Опаленные войной / Василий Марков.  Брест : ОАО "Брестская типография", 2006.  256 с., фотографии.


"Дети войны"

0-02-05-e73fca037bca0f387c8ce765b99081ef9db72d0b90766e5b9265ce6877e310b5_full.jpg
   Сборник воспоминаний «Дети войны» - о том времени, о тех мальчишках и девчонках, чьи души опалила война. Сиротство во все времена - горькая доля, но в Великую Отечественную – особенно: многих ребятишек осиротил фашизм. И на долгие годы родным для них стал детский дом. Как жилось там детям-сиротам? Что радовало их и печалило? Кем они стали во взрослой жизни? Каких успехов удалось добиться? Об этом идет речь на страницах , предложенных вниманию читателей. Почти в каждом воспоминании – боль и радость, горечь и уверенность, правда из первых уст. Книга щедро иллюстрирована редкими фотографиями представляет интерес не только для людей старшего поколения, но и для нынешней молодёжи.

Дети войны: [сборник воспоминаний воспитанников и педагогов Малоритского детского дома и школы-интерната /составитель В. Ф. Марков; редколлегия: Т. А. Тиборовская и др.] – Брест : РИА "Вечерний Брест", 2013. – 173, [2] с. 


"От "Победы" к победам"

1.jpg
Несколько лет назад в Малоритском районе пошли на смелый эксперимент: СПК «Олтуш» присоединили к ОАО «Савушкин продукт», затем создали частное сельскохозяйственное унитарное предприятие - ЧСУП «Савушкино». Значительно похорошела деревня и её окрестности. С введением агрогородка в 2006 году преобразования коснулись практически всех сфер. Об истории хозяйства «Савушкино» эта книга. В издании много красочных цветных фотографий.

От "Победы" к победам: 60 лет ЧСУП "Савушкино": Рекламное издание / [автор текста С. Мощик; главный редактор В. Шпарло]. – Брест : РИА "Вечерний Брест", 2013.  91, [4].Молочная страна "Савушкино"

Уже почти пятнадцать лет предприятие развивается в тесном сотрудничестве с ОАО "Савушкин продукт". Практика показала, что принятое в свое решение о присоединении бывшего колхоза "Победа" к флагману отечественной переработки было правильным , а отдача от него крайне эффективной. В результате деятельности - площадь земельных угодий увеличились более чем в 2 раза, увеличилось поголовье КРС, повысились урожайность и надои. 

1.jpg

Молочная страна "Савушкино" / [автор текста С. Мощик; Б.Павловский; главный редактор В. Шпарло]. – Брест : ООО "РИА "Вечерний Брест", 2020. – 96 с., фото.

"Земля надежд наших"

земля.JPG 
Издание знакомит читателей с исторической хроникой Луковского края, православными святынями Луковской земли, рассказывает о людях, прославляющих её своей работой. Буклет даёт возможность заглянуть в прошлое.

Земля надежд наших : Сельскохозяйственный кооператив «Красный партизан». – Брест : Брестская типография, 2010.   44 с.


"Несколько дней на Малоритчине"
Безимени-3.jpg
Издание приглашает познакомиться с Малоритским краем, неповторимым и уникальным, его блестящим культурным наследием и богатыми вековыми традициями. Вы сможете полюбоваться памятниками природы и архитектуры, красотой и величием храмов, ощутить благородную ауру и крепость духа выдающихся земляков нашего края. Адресовано широкому кругу пользователей.

Наумчик Н.И. Несколько дней на Малоритчине: Информационное издание.  – Минск: ООО "ТМ Арго-Графикс", 2014. – 49 с.

Сквозь века к современности...(Малоритский район)

0-02-05-d623c062d004b8690c0ff341f7593ee0c4300626ef7dd9090bd8a6605e8ea19e_7a2e2fe1195bacd5.jpg

Сквозь века к современности (Малоритский район) : Рекламно-информационное издание. – Брест: ООО"Бланкор", 2023. – 74 с., ил.
 
 Издание знакомит читателей с исторической хроникой Малоритского района, православными святынями Малоритчины, рассказывает о людях, которые своим трудом прославляют родной край, дает возможность заглянуть в прошлое. 

"Полиэтническая литература Малоритчины: интерпретация и анализ произведений" 

Монография написана на основе архивных материалов. В ней впервые сделана попытка осмыслить историю развиБезимени-2.jpgтия литературы Малоритчины, начиная с 50-х г. XX в., раскрыть жизненные и литературные связи поэтов. Через интерпретацию и анализ отдельных произведений показать региональный колорит их творчества, отношение к народу, проживающему на пограничье. Отметить роль литературы региона в формировании личности и консолидации мультикультурного социума. Читатель впервые познакомится с личностями и судьбами малоритских художников слова Л. Гаврилюк, Н. Губея, В. Данилюка, И. Замотаева, Т. Ефлаковой, А. Избицкого, С. Ковенько, М. Котелева, Н. Кухтей, В. Кучминского, Г. Мишука, Е. Можаровской, Н. Наумчика, П. Пальчука, Н. Патеюка, П. Чагайды и др., жанрами и проблематикой их творчества, с интерпретацией и анализом отдельных произведений. В книге отмечена связь с малоритским краем не только местных поэтов разных по своему этническому происхождению, но и тех известных поэтов Беларуси, чьи дороги пролегли через Малоритчину (Ф. Вислоух, Б.П. Мицкевич, И.С. Шпаковский, К.И. Зноско, Я.С. Пархута, Н.С. Купреев, А.Филатов). 

Книга адресована всем, кто интересуется художественным словом. Она может быть востребована преподавателями, библиотекарями, организаторами туризма, учащимися и учителями, воспитателями молодежи.

Жигалова, М. П. Полиэтническая литература Малоритчины: интерпретация и анализ произведений / М. П. Жигалова.   Брест : БрГТУ, 2017.   239 с.


"Свято-Николаевская церковь"

3.jpg

Издание рассказывает об истории одной из православных святынь Полесья, Малоритской Свято-Николаевской церкви, которой исполнилось 100 лет. Книга издана в цветном оформлении, оснащена фотоснимками из истории церкви «Праздничный крестный ход», «Рождественский утренник воскресной школы», «Освящение куличей и пасхи», а также выступления хора на выставке «Брест Православный». Издание адресовано всем тем, кто интересуется историей православия родного края.

Свято-Николаевская церковь: 100 лет. История г. Малорита : [XVII—XXI вв.].  Брест : Альтернатива, 2008.  15 с.  

80 лет предприятию "Малоритское ЖКХ" 

0-02-05-2d3042f66cc722939d6df4f1bee294bb5b5aba9b07d784f24e17e7cc8b60231f_full.jpg

Жилищно-коммунальное хозяйство Малоритского района начало своего существования ведет с 1940 года, когда согласно данным Брестского архива был обозначен отдел коммунального хозяйства исполнительного комитета Малоритского районного Совета депутатов трудящихся г.п. Малорита. С 1965 по 1984 год — комбинат коммунальных предприятий при исполкоме Малоритского районного Совета депутатов трудящихся. С 21 мая 1984 года – Малоритское РПО ЖКХ. Книга рассказывает об истории предприятия. 

80 лет предприятию "Малоритское ЖКХ" : Справочно-информационное издание / Геннадий Александрович Ханчук, Валерий Антонович Савастиёнок.  – Брест :  Брестская типография, 2020. – 94 с.


                                                      СПК "Доропеевичи"


0-02-05-19486a77540ce35ba62f4b53791b3f1ec59347b26231cd3a6c2072498892edf1_full.jpg
Издание знакомит читателей с исторической хроникой д. Доропеевичи,  рассказывает о людях, прославляющих её своей работой. 

СПК "Доропеевичи" : Сельскохозяйственно-производственный  кооператив «Доропеевичи». – Брест : РИА "Вечерний Брест", 2020. –  95 с.
                                                   

                 ОАО "Мокраны"

0-02-05-554720f6e93bab348032a75b5e9a78f8e8d4ade648b3de2a3087e6f439b4c669_578c0d022181627f.jpg
Издание представляет собой книгу, где речь идет о грамотных и трудолюбивых людях, трудящихся в ОАО "Мокраны". Речь идёт о долгом пути становления  - от колхоза им. Кирова до ОАО, и эти нелегкие десятилетия вобрали в себя поистине самоотверженный труд многих поколений сельчан, которые поднимали колхоз, обеспечивая страну продовольствием.

ОАО "Мокраны" : открытое акционерное общество «Мокраны». – Брест : РИА "Вечерний Брест", 2023. –  95 с.
Учреждение здравоохранения 

"Малоритская центральная районная больница"

0-02-0a-140e95ce680b7c11edf666706604faefce21f54f25cea96789a2d2db5a27c834_9570b416.jpg

История любой больницы – это совокупность знаний, таланта, доброты и преданности делу ее сотрудников. Листая страницы альбома, можно ощутить биение пульса разных эпох, пережитых работниками центральной районной больницы  вместе со всей страной, вспомнить события и факты из истории, узнать о замечательных личностях, которые участвовали в становлении и развитии медицинского обслуживания района ранее и на современном этапе.

Бегеза,  К.Т. Малоритская центральная районная больница. – Малорита: УЗ "Малоритская центральная районная больница", 2020. – 66 с.