Краеведческий календарь

 Календарь знаменательных дат Малоритчины – ежегодный краеведческий список, который включает значимые памятные даты из истории экономической, политической, культурной жизни Малоритского района. Материал сгруппирован в хронологии дат. В календарь включаются даты кратные пяти годам. Будем рады предложениям по включению новых дат или их уточнениям, а также дополнениям.  
               Юбилейные даты календаря. 2023 год.
Снимок.JPG

Юбилейные даты календаря. 2022 год.

Снимок.JPG


Юбилейные даты календаря. 2021 год.

на сайт.jpg

Юбилейные даты календаря 2020 года:
кр.png

5 лютага 1919 г. падпiсана германа-польская дамоўленасць, па якой нямецкая армiя абавязвалася не дапусцiць Чырвоную Армiю ў заходнiя раёны Беларусi i Украiны, у тым лiку i на тэрыторыю Палескай губернii, а ў выпадку адступлення перадаць яе Польшчы. Дзякуючы гэтаму пагадненню, польскiя войскi занялi Брэст, 9 лютага ўвайшлi ў Маларыту i Кобрын… Нямецкая акупацыя змянiлася не менш жорсткай i антынароднай польскай. Пiлсудчыкi аб’явiлi пачатак барацьбы з “бальшавiцкiм нашэсцем”. 
Да 1 жнiўня 1920 года ўся тэрыторыя сучаснага раёна была ачышчана ад палякаў. Тады ж у Маларыце палiтаддзелам 57-ай стралковай дывiзii быў арганiзаваны валасны рэвалюцыйны камiтэт. У яго увайшоў адзiн прадстаўнiк ад Чырвонай Армii, астатнiя – мясцовыя актывiсты: Сяргей Русавук, якi ўзначалiў рэўком, Давiд Фукс, Васiль Струнец. Рэўкомаўцы рыхтавалiся дзялiць панскую зямлю, адкрываць школы для сялянскiх дзяцей, але ўсiм гэтым планам не суджана было ажыццявiцца… 
Людзi старэйшага пакалення ўспамiнаюць, што тады ў Маларыце штодзенна праводзiлiся мiтынгi, на якiх выступалi члены рэўкома, камандзiры i байцы Чырвонай Армii. Яны iнфармавалi маларытчан пра палажэнне на франтах, падзеi ў краiне, а таксама вырашалiся гаспадарчыя пытаннi. 
7 верасня 1920 года непадалеку ад паселка, уздоўж чыгункi ў напрамку да Брэста, ранiцай па загаду камандзiра дывiзii У.В. Папова воiны браняпоезда “Камунар – 56” уступiлi ў няроўны бой з наступаючымi белапалякамi, з мэтай падтрымаць агнем пяхоту i кавалерыю. Варожае камандаванне паставiла задачу адрэзаць i захапiць браняпоезд. Пяць гадзiн працягваўся бой, у ходзе якога гераiчна загiнулi многiя члены экiпажа. Аднак умелы манеўр i ўзаемадзеянне з кавалерыйскiм атрадам Антонава забяспечылi браняпоезду прарыў варожага заслону, i ен з баямi накiраваўся ў бок Ковеля.  
29 кастрычнiка народны сход Заходняй Беларусi прыняў Дэкларацыю аб Савецкай уладзе i Зварот с просьбай аб уключэннi Заходняй Беларусi ў састаў БССР. 12 лiстапада 1939 года Пазачарговая сесiя Вярхоўнага Савета БССР пастанавiла прыняць Заходнюю Беларусь у састаў БССР i аб’яднаць беларускi народ у адзiную беларускую дзяржаву. У Заходняй Беларусi было уведзена новае адмiнiстрацыйна – тэрытарыяльнае дзяленне. Замест паветаў былi створаны раены. Маларыцкi раен увайшоў у састаў Брэсцкай вобласцi. 15 студзеня 1940 года ўпершыню на вызваленай тэрыторыi адбылiся выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. У Маларыце былi створаны раенны выканаўчы камiтэт i райком партыi. У тым жа годзе працавалi фанерны i два лесапiльныя заводы, электрастанцыя, закончаны рамонт вапнавага i цаглянага заводаў, створана прамарцель па вырабу мэблi, створана раеннае спажывецкае таварыства, адкрыты магазiны.


Экскурсии 151.jpgУ пачатку мінулага стагоддзя слаба задавальнялiся патрэбы працоўных у вобласцi аховы здароўя. Захворваннi i смяротнасць сярод насельнiцтва былi вельмi высокiя. Антысанiтарны стан населеных пунктаў прыводзіў да частых захворванняў трахомай i брушным тыфам. У 1934 годзе ў Маларыце было зарэгiстрыравана 22 выпадкi трахомы. Усё насельнiцтва гмiны абслугоўвалася двума грамадскiмi лазнямi. У паселку па Палiцэйскай вулiцы размяшчалася амбулаторыя, якая абслугоўвалася ўрачом i акушэркай. У амбулаторыi дзейнiчалі туберкулезнае, трахоматознае, венералагiчные аддзяленнi i станцыя апекi над мацi i дзiцем. За лячэнне ўнутраных хвароб бралася 4 злотых у суткi, а хiрургiчных – 3 злоты 80 грошай. У наваколлi Маларыты размясцiўся санаторый для туберкулезных хворых на 60 ложкаў, якi ўтрымлiваўся Варшаўскiм супрацьтуберкулезным таварыствам. Медперсанал складаўся з двух урачоў i трох сясцер. За лячэнне бралася 7 злотых у суткi. Хворыя лячылiся ў санаторыi да 80 дзен. I за гэты час плата за лячэнне набягала да 600 злотых, што складала кошт трох кароў або двух гектараў зямлi. На ўсю гмiну дзейнiчала толькi адна аптэка, штат якой складаўся з аднаго чалавека. 
У 1940 годзе на базе туберкулёзнага дыспансэра была арганiзавана раённая бальнiца. Галоўным урачом быў назначаны Iльiн Сцяпан Трафiмавiч. Урачом працавала Кантароўская Наталля Мiхайлаўна. Вялiкая работа праводзiлася па лiквiдацыi iнфекцыйных захворванняў. Калi пачалася Вялiкая Айчынная вайна тэрыторыю раёна акупiравалi фашысты. Iльiн С.Т. i Кантароўская Н.М. пайшлi ў партызанскi атрад.
На фото  - здание больницы - начала 1960-х гг., и 2005 г.
7.jpegМалорита 038.jpg

    У 1945 годзе ý Маларыце функцыянiравала ýсяго адна бальнiца на 30 ложкаý, дзе працавалi толькi адзiн урач i сем чалавек з сярэдняй медыцынскай адукацыяй. Бальнiца знаходзiлася ý канцы гарадскога пасёлка, у старым корпусе. Месца было мала, апаратура старая. У 1968 годзе раённая бальнiца расшырылася на 150 ложкаý. Яна была забяспечана новым абсталяваннем. Значных поспехаý у сваёй рабоце дабiýся санэпiдаддзел. Тут шырока выкарыстоýваýся метад лабараторнага кантролю. Толькi за 1966 год было зроблена 9657 аналiзаý прадуктаý, 1622 аналiзы на кiшэчнае бацыланашэнне. План прафiлактычных прывiвак перавыканалi амаль па ýсiх паказчыках. Урачы праводзiлi медыцынскiя агляды даярак, механiзатараý i iншых работнiкаý сельскай гаспадаркi. Гэтая любоý да чалавека з'явiлася асноýным у рабоце медыцынскiх работнiкаý бальнiцы. Шырока разгорнута прафiлактыка папярэджвання захворванняý, палепшыýся ахоп насельнiцтва дыспансерным абслугоýваннем. Калi на пачатак 1965 года на дыспансерным наглядзе знаходзiлася 326 чалавек, то на канец года гэтая лiчба дасягнула 648 чалавек. На варце здароýя працоýных раёна стаяла – 24 урача i 147 медработнiкаý з сярэдняй адукацыяй. Многiя медыкi карысталiся заслужаным аýтарытэтам i павагай сярод насельнiцтва. Дзякуючы iх намаганням такiя хваробы, як дыфтэрыя, полiямiэлiт, сыпны i брушны тыфы, малярыя - поýнасцю лiквiдаваны. 

поликлиника2.JPGУ 1989 годзе быý пастроены новы будынак палiклiнiкi i бальнiцы. Стацыянарнае аддзяленне раённай бальнiцы мела 210 бальнiчных ложкаý, палiклiнiчнае аддзяленне вядзе прыём па 22 спецыяльнасцях. У Маларыцкiм тэрытарыяльным медыцынскiм аб'яднаннi працуе 58 урачоý i больш 200 медсясцёр, фельчараý i акушэрак. Большая частка спецыялiстаý I i II катэгорыi, а сярод работнiкаý сярэдняга медыцынскага персаналу 29 чалавек атрымалi вышэйшую катэгорыю.
                  

Савет Маларыцкай межгаспадарчай будаўнiчай арганiзацыi «Межкалгасбуд» быў утвораны рашэннем упаўнаважаных калгасных пайшчыкаў раёна 18 сакавiка 1965 года з пастаянным месцам размяшчэння ў гарадскiм пасёлку Маларыта. Асноўнымi функцыямi Савета МБА з'яўлялiся – арганiзацыя будаўнiцтва ў сельскай мясцовасцi, выраб будаўнiчых матэрыялаў з мясцовай сыравiны.  
На першым годзе iснавання ў арганiзацыi налiчвалася 139 чалавек, iмi быў выкананы аб'ём будаўнiча-мантажных работ для калгасаў у суме 183 тысячы рублёў.  
У 1970 годзе аб'ём будаўнiча-мантажных работ ужо склаў 1 млн. 53 тыс. рублёў. У 1977 годзе МБА перайменавана ў межкалгасную перасовачную механiзаваную калону № 14 (МПМК-14), а ў 1986 годзе МПМК-14 i МПМК-98 аб'яднаны ў МПМК-20. Большасць аб'ектаў сельскагаспадарчай вытворчасцi i сацыяльна-культурнай сферы раёна пабудаваны сiламi МПМК-20. Гэта дазволiла значна павялiчыць аб'ём будаўнiча-мантажных работ. Узводзiлiся новыя майстэрнi, склады, зернесушыльныя аб'екты, жылыя дамы, аб'екты сацыяльна-культурнага прызначэння.  

Малорита 196.jpg
У жнiýнi 1945 года выйшаý першы нумар раённай газеты «Знамя Победы» на рускай мове. У 1965 годзе газета была перайменавана ý «Сельскае жыццё», а з 1991 года называецца «Голас часу», якая аператыýна асвятляе падзеi ý жыццi раёна, прымае ýдзел ва ýсiх вытворчых працэсах, расказвае пра лёс маларытчан.

У 1965 годзе, ў невялікім доме па вуліцы Савецкай, размясціўся філіял медыцынскага вучылішча. Загадчыцай філіяла працавала Дудкіна Ніна Міхайлаўна і ўрач-тэрапеўт Супрунова (Дашэвiч) Марыя Фядотаўна. Навучалася ў вучылішчы 120 чалавек па прафесіі медыцынскіх сясцёр. Было два курсы – першы і другі. Шкада, што вучылішча хутка перавялі у г. Брэст.

ДЭУ.JPG
1 лютага 1965 года прыказам Брэсцкага Ушосдора быý створаны ДЭУ-179 у г. Маларыта. За ДЭУ-179 было замацавана для будаýнiцтва, рамонту i ýтрымання 204 км дарог, у тым лiку абласнога значэння 40 км i важнейшых мясцовых дарог – 164 км. 
У 1977 годзе ДЭУ прыступiý да будаýнiцтва ýласнай вытворча-тэхнiчнай базы. Будавалiся вытворчыя майстэрнi, матэрыяльна-тэхнiчны склад. 
У 1966 годзе пабудавалi першую гравiйную дарогу ý раёне Маларыта-Медна-Знамянка. У 70-я гады ýсе 14 калгасаý i саýгас «Маларыцкi» былі звязаны з райцэнтрам дарогамi з цвёрдым пакрыццём. 
З ростам аýтамабiльнага транспарту вырасла роля аýтамабiльных дарог. Пракладваюць i падтрымлiваюць дарогi ý належным стане дарожна-рамонтнае будаýнiчае ýпраýленне № 46 i дарожна-эксплуатацыйны ýчастак № 179. 
У пачатку 90-х гадоý пабудавана новая аб'яздная дарога Маларыта-Сушытнiца, якая перасякае тэрыторыю калгасаý «Запаветы Ленiна» i «Маларыцкi». 

     1 июля 1995 г. – начало работу Малоритское районное потребительское общество - организация, созданная в форме потребительского кооператива. 
2011 г. - продукция предприятия «Булочка чесночная. Сладости мучные «Баба ромовая «Гламур»» стала лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2011 года в номинации «Продовольственные товары» (Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. №98). Булочка чесночная вырабатывается из муки пшеничной высшего сорта с добавлением дрожжей прессованных, соли поваренной пищевой йодированной, маргарина и отличается необычным вкусом и ароматом чесночнопряной начинки. Булочка чесночная является хорошим дополнением к первым и вторым блюдам. Баба ромовая «Гламур» -мучное кондитерское изделие, вырабатываемое из муки пшеничной высшего сорта с добавлением сахара-песка, маргарина, меланжа. Баба ромовая «Гламур» привлекает покупателя своим необычным оформлением: оригинальная форма усеченного рифленого конуса со сквозным отверстием в центре глазирована сахарной помадой и украшена шоколадной глазурью.  

28.jpeg10 - 11 сентября в Малорите прошла областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2010». 
К этому празднику город основательно готовился на протяжении полутора лет. За это время райцентр обзавелся новенькой тротуарной плиткой, фонарями, металлическими заборами и бетонными ограждениями. К празднику урожая на финишную прямую вышла реконструкция 59 жилых домов и инженерно-транспортных сетей. Только новую линию канализации протянули на 38 км, поскольку старая находилась в удручающем состоянии, а местами и вовсе отсутствовала (жители использовали выгребные ямы). 
  В октябре открылась гостиница на 45 мест и спортивно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном и залами для всех игровых видов спорта. А с декабря в райцентре начала работать станция обезжелезивания воды.   
За 2 дня праздник посетили около 4 тыс. человек, причем только 900 из них были специально приглашенными гостями. Отдыхающим свою продукцию презентовали 6 райпо Брестчины (Брестское, Жабинковское, Каменецкое, Малоритское, Березовское, Кобринское, Дрогичинское и Пружанское) и более 100 мастеров народного творчества. Продовольственные товары разместились в 46 палатках, чтобы посетители смогли их попробовать, удобно расположившись за столиками на 2 тыс. посадочных мест.
30.jpeg26.jpeg 
Гости торжества наели и напили на 160 млн белорусских рублей. За эти деньги они съели 1 тонну 300 кг шашлыков, 900 кг кондитерских и примерно столько же кулинарных изделий и выпили 500 литров разливного пива и 260 литров кваса. 
Порядок в 11-тысячном городе обеспечивался усилиями 200 сотрудников органов внутренних дел, 50 военнослужащих внутренних войск и 40 инспекторов ДПС. 


 Юбилейные даты календаря 2019 года

1564 г. – 455 лет назад первые упоминания о населённых пунктах появились в "Описании границ между великим княжеством Литовским и Короной Польской»
1769 г. 1 сентября – 250 лет со дня разгрома А.В. Суворовым польских конфедератов под командованием братьев Пулавских возле д. Орехово
1799 г. – 220 лет со дня основания Хотиславской Свято-Спасо-Преображенской церкви
1919 г. Февраль – 100 лет со дня оккупации района войсками буржуазной Польши
1939 г. 13 мая – 80 лет со дня рождения Алексея Филатова, члена Союза белорусских писателей, лауреата премии имени Владимира Колесника и звания "Берестейская звезда" (проживал в д. Ляховцы Малоритского района)
1939 г. 28 сентября – 80 лет со дня вступления войск Красной Армии в Малориту
1939 г. октябрь – 80 лет со дня образования районного отдела внутренних дел Малоритского райисполкома
1939 г. октябрь – 80 лет со дня образования районного узла связи
1944 г. – 75 лет со дня основания Гвозницкой сельской библиотеки
1944 г. – 75 лет со дня основания Хотиславской сельской библиотеки
1944 г. –75 лет со дня основания санитарно-эпидемиологической службы района
1944 г. 10 августа – 75 лет со дня основания пожарной службы района
1944 г. 20 июля – 75 лет со дня освобождения гор ода Малориты от немецко-фашистских захватчиков
1944 г. 22 июля – 75 лет со дня основания СПК «Ляховцы»
1944 г. август – 75 лет со дня основания Малоритского детского дома
1944 г. 10 августа – 75 лет со дня основания пожарной службы района, в 1999 году (20 лет) стала МЧС
1944 г.10 августа – 75 лет со дня основания СПК «Красный партизан»
1944 г. 14 августа – 75 лет со дня основания ОАО «Малоритская райагропромтехника»
1944 г. 5 октября – 75 лет со дня основания Малоритской центральной районной аптеки №14
1944 г. 14 октября – 75 лет со дня основания СПК «Орехово»
1944 г. декабрь – 75 лет со дня основания Луковской сельской библиотеки
1944 г. 12 декабря – 75 лет со дня основания СПК «Черняны»
1954 г. апрель – 65 лет со дня основания Доропеевичской сельской библиотеки
1954 г. 26 июля – 65 лет со дня рождения Пётра Ивановича Поченчука (род. в д. Ляховцы Малоритского района; умер 1 декабря 1991 г.) – белорусский советский легкоатлет, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года в спортивной ходьбе на 20 км. Мастер спорта СССР международного класса.
1964 г. сентябрь – 55 лет со дня основания Малоритской школы искусств
1969 г. 14 февраля – 50 лет со дня основания Мельникской базовой школы
1969 г. – 50 лет со дня основания ясли-сада «Заводской» № 3 («Василёк»)
1984 г. 5 марта – 35 лет со дня основания ясли-сада № 5 («Сказка»)           1653 г. - Храм Луковской  иконы Божией Матери 
Луковская церковь.jpgО Луковской церкви имеются упоминания в документах 1653, 1668, 1669, 1724, 1742, 1786, 1792 г.г. В 1668 году Луковская церковь имела 5 волок земли. Две из них издавна принадлежали храму, одна была дана в 1653 году и ещё две - в 1659 году. В 1819 году в д.Луково была построена новая церковь на месте бывшей, которая сгорела. До этого в нескольких шагах от старой церкви находились два образа: Спасителя и Божией Матери Скорбященской (Луковской).
Более подробную информацию вы можете прочитать в изданиях:
Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С.19-22
Балицевич, Н.В. История Луковской церкви [Текст] / Николай Васильевич Балицевич.- Малорита: Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга, 2012. - 18 с.
_DSC3313.JPG
1663 г. - Рождество-Богородичный  храм       д. Мокраны
Документальные сведения о Мокранской церкви относятся к 1663, 1774, 1786 г.г. В 1786-1787 г.г. в Мокранах была построена новая церковь помещиком Георгием Лепарским. Земли при храме было 70 десятин 1648 сажен. Эти наделы были подарены церкви в 1736 году. В 1861 году священник Василий Ситкевич в своём доме открыл церковно-приходскую школу. Архиерей посещал приход в 1898 году. В 1907 году вместо старой церкви была построена новая, деревянная.

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании:
Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С.24-26

_DSC3750.JPG1668 г. - Преображенский  храм д. Олтуш
Древнейшие документы, касающиеся Олтушской церкви, относятся к 1668, 1679, 1685, 1724, 1742, 1786, 1792 г.г. В 1668 году Олтушская церковь имела одну волоку земли. В 1685 году её фундуш был увеличен. Нынешний храм уже строился под руководством священника Симеона Павловича вместе с прихожанами и освящен 6 августа 1783 года. Церковь имела 205 десятин земли. Архиерей посетил Олтушскую церковь в 1879, 1884, 1898 г.г.

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании:
Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С.26-28 

_DSC3594.JPG
1668 г.- Успенский храм д. Гвозница  
Впервые эта церковь упоминается в 1668 году как униатская. Имела 2 волоки земли. О ней также говорится в документах 1724 и 1786 г.г. В 1812 году Брестский епископ Иосафат Булгак заложил в Гвознице первый камень новосозидающего храма. К 1816 году эта церковь была построена на средства помещика Ивана д'Оберно, братства и самих прихожан. К Гвозницкому приходу была приписана кладбищенская каменная Иоанно-Богословская церковь, которая была построена в 1822 году.

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании: 

Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С.12-14Доропеевичи.jpg1668 г.-Рождество-Богородичный храм        д. Доропеевичи
В 1668 году Доропеевичская церковь была униатской. О ней упоминается в документах 1672, 1724, 1742, 1786 г.г. Нынешняя церковь была построена в XVII - начале XVIII в.в. Архиерей посещал церковь в 1887 году. При церкви было 409 десятин 1142 квадратных сажени земли.   

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании: 
Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С.14-16


   

_DSC3817.JPG1668 г. - Параскевинский храм  д. Орехово
Об Ореховской церкви упоминается в документах 1668,1679, 1724, 1742 г.г. В 1792 году в Орехово была построена деревянная, на каменном фундаменте церковь, площадью 252 м.кв. Церкви принадлежало 217 десятин земли. В 1860 году священник Варфоломей Ситкевич открыл церковно-приходскую школу, которая разместилась в доме прихожан. В 1868 году в церкви устроен новый трёхъярусный иконостас. 1873 год – к церкви пристроена колокольня. 1882 год – церковь снаружи была обшита досками и окрашена масляными красками. 1886 год – для псаломщика построены дом и сарай. В 1884 и 1898 г.г. церковь посещал архиерей.

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании:
Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С. 28-32 

  1668 г. - Церковь Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста д.Радеж
_DSC3673.JPG

Первоначально в Радеже был Спасо-Преображенский храм. В 1668 году эта церковь имела 2 волоки земли. О ней упоминается также в документах 1724 и 1786 г.г. В 1773 году в Радеже была построена новая деревянная церковь. При ней имелось 119 десятин земли.   
В августе 1868 года, в престольный праздник, в Радежском приходе случился пожар, который уничтожил все причтовые дома и, в том числе, всё имущество священника. Церковь удалось спасти. Архиерей посетил приход в 1879 и 1898 г.г. В годы Великой Отечественной войны храм был уничтожен.

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании:   
Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С.34-35  

   

1668 г. - Спасо-Преображенский храм д. Хотислав
… О том, когда была построена первая церковь в д.Хотислав, точных сведений нет. Есть только краткое упоминание о церкви в с.Хотислав ««З калекцыі інвентароў памешчыцкіх маёнткаў Берасцейскай эканоміі (1668г.)” – село Хацяслаў. Валок (земельных участков) – 24. Аседлых па чыншу між падданымі валок 9 1/3. На царкву новазбудаваную з падання яго каралеўскай міласці п.эканома з безгаспадарных валока вольная адна…” Таким образом, из этого текста следует, что церковь в с.Хотислав появилась в середине XVII века, т.к. в 1668 г. она была «новазбудаванай».   

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании: 
Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С.35-41   
                                                               

Траугут.jpg1863 год – формирование повстанческого отряда во главе с Ромуальдом Траугуттом в его имении Остров (Островье)

     Родился в деревне Шостаково в Гродненской губернии в семье Людвика Траугутта и Алёйзы из Блоцких. В 1836 поступил в гимназию в Свислочь, которую окончил в 1842 году с серебряной медалью. Поступил на службу в российскую армию. Участвовал в венгерской кампании 1848 года. Был награждён орденом св. Анны 2-й степени. 
     25 июля 1852 женился в Варшаве на Анне Пикел. Во время Крымской войны участвовал в укреплении Силистрии и обороне Севастополя. 26 июня 1857 произведен в штабс-капитаны и назначен адъютантом штаба армии. 
В 1860 году умерли жена, младшая дочь и младший сын Ромуальда. 14 июня 1862 года вышел в отставку в чине подполковника. 
       Когда в январе 1863 началось польское восстание, Траугутт поначалу оставался в стороне от борьбы. Только в мае 1863 принял командование партизанским отрядом в лесу около Кобрина. В июле 1863 прибыл в Варшаву. Постепенно взял под контроль подпольные структуры и был провозглашен диктатором. Ночью 10/11 апреля 1864 был арестован вместе с несколькими помощниками. Находился в заключении под судом в Варшавской цитадели. Приговорён к смертной казни через повешение, и повешен вместе с другими членами польского подпольного правительства: Романом Жулиньским, Рафалом Краевским, Яном Езëранским и Юзефом Точинским. До сих пор неизвестно, где он захоронен. 

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании отдела маркетинга: 
 Кучына Г.У. Рамуальд Траугут: Маларыцкія знакамітасці / Галіна Уладзіміраўна Кучына. - Маларыта : Аддзел бібліятэчнага маркетынгу Маларыцкай ЦБС, 2005. - 8с.   

вокзал.jpg1873 год - 11 июня открыта железнодорожная линия Брест - Ковель для посажирского и товарного движения     

В 1878 году было закончено строительство железной дороги Брест – Ковель, начатой в 1877 г. Железная дорога была построена с целью перевозки войск к южной границе через Киев.

Более подробную информацию вы можете прочитать: 
Гісторыя горада Маларыты [Тэкст] /Маларыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма; аддзел бібліятэчнага маркетынгу.- Маларыта, 2010.- С.28-29   

IMG_0436.jpg1953 год - З1 января открылась самостоятельная детская библиотека

Из отдела районной библиотеки детская библиотека переместилась в отдельное здание по улице Советской и стала самостоятельной. Фонд первоначально составлял около 2400 экземпляров книг, среди них было много дублетной литературы. Библиотека располагалась в двух комнатах. В читальном зале стоял полукруглый дощатый стол и длинная лавка. Литература на абонементе размещалась на двух двусторонних самодельных стеллажах. Стены украшали портреты детских писателей.


images.jpeg1963 год – царь-дуб объявлен памятником республиканского значения    

Памятник природы республиканского значения (с 1963 г.) находится в Пожежинском лесничестве Малоритского района. Самое старое в Беларуси дерево дуба обыкновенного (возраст около 800 лет, высота 46 м., диаметр 2,14 м.) Имеет прямой колоннообразный ствол. Высота до первой крупной ветки – 15 м. Проекция кроны по диаметру с запада на восток – 18 м, а с севера на юг – 20 м. Вышеуказанные морфологические признаки свидетельствуют о том, что вырос этот дуб-долгожитель в плотном лесном массиве, поэтому и сформировалась высокоствольная форма. 

Более подробную информацию вы можете прочитать в изданиях отдела маркетинга: 
Твоя земля, твой край родной [Текст] / Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- [3-е изд., перераб., доп.].- Малорита, 2010.- С.41
Ходар, Г. Летапіс вёскі Пажэжын: Гісторыя і сучаснаць [Тэкст] / Генадзь Ходар.- Маларыта: Маларыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма; аддзел бібліятэчнага маркетынгу, 2012. - С.45 

el2.jpg1963г. - Пожежинские и Малоритские ельники объявлены памятниками природы республиканского значения  

                                      ПОЖЕЖИНСКИЕ ЕЛЬНИКИ   
Памятник природы республиканского значения (с 1963 г.) находится в Пожежинском лесничестве Малоритского района. 20 участков зеленомошночерничных и кисличных ельников, в составе которых преобладает быстрорастущая карпатская ель. Площадь 118,5 га. Возраст елей 70-120 лет, высота до 36 метров, диаметр 0,36-0,48 метров. 

                                   МАЛОРИТСКИЕ ЕЛЬНИКИ 

Памятник природы республиканского значения (с 1963 года), находится в Малоритском лесничестве Малоритского района. 9 участков зеленомошночерничных уникальных островных ельников, в которых преобладает быстрорастущая карпатская разновидность ели европейской. Площадь 13, 2 га. Возраст елей 45-100 лет, высота до 24 метров, диаметр 16-36 см. 
Более подробную информацию вы можете прочитать в издании: 
Твоя земля, твой край родной [Текст] / Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- [3-е изд., перераб., доп.].- Малорита, 2010.- С.41-42

Малорита 206.jpg1993 (11 января) – СШ №3   
     
Мысль построить новую школу в нашем городе зародилась еще в 1985 году. Следующий год был посвящен разработке проекта здания, а в 1987 г. был заложен первый камень фундамента третьей городской школы. Строительство продолжалось долгих 6 лет. Непосредственный контроль осуществляло Управление капитального строительства Малоритского райисполкома (руководитель Н.И Березовский. и главный архитектор района Н.К. Шевчук.), а строила школу Малоритская МПМК-20 (начальник Д.М. Кашков. и прораб Е.К Лукьянчук.)   
       Финансирование строительства школы обеспечивал Брестоблсельстрой (начальник П.П. Прокопович, главный инженер М.И. Невдак). Один раз в неделю представители облсельстроя совместно с УКСом Малоритского РИК и МПМК-20 проводили планерки, где подводились итоги сделанного за неделю и намечались планы на следующую. Непосредственное участие в строительстве школы принимали СПМК-1, СПМК-132 г. Бреста и другие строительные организации области. 
     10 января 1991 года директором школы назначается Иван Борисович ШИШУК. Большую помощь в строительстве оказывал отдел развития материально-технической базы управления народного образования Брестского облисполкома в лице ведущих специалистов Н.В. Лазарчука и Л.И. Внуковой (для директоров, строящихся в области школ, они организовывали и проводили семинары).