Вотчын


ВОТЧЫНА  

                                          Генадзь Мішчук 

На ýскрайку Беларусі,
Ля Валынскае зямлі,
У бядзе, вяселлі, скрусе
Мае родзічы жылі.
Ад зямлі – кавалак хлебу
I ад лесу пэýны дар
 На жыццёвыя патрэбы
 Меý заýсёды гаспадар.
Дзе хваіна да нябёсаý,
Буйства красак, водар траý,
Дзед мой з краю, ля галёсу,
Першы хату збудаваý.
Толькі неба стала хмурым –
Вораг знішчыý родны кут,
Рыхтаваý для ýсіх хаýтуры
Ды знайшоý магілу тут.
Дзякуй Богу, Матцы Боскай,
I чаго яшчэ жадаць –
Над адноýленаю вёскай
Песні звонкія чуваць.
Не хачу судзіць прадузята
Пра заслугі землякоý,
Жыхары амаль праз хату
Выйшлі з роду Мішчукоý.
Хай мінаюць дні і ночы,
Час няýмольны не спыніць,
Дзе б ні быý, куды б не крочыý
Буду Вотчына любіць.

ВЕСНА НА ОТЧИНЕ 

   Зима сложила полномочия
И с репутацией подмоченной –
Ручьём, капелью, влагой прочею –
Спешит покинуть наше Отчино.
Хотя зиме ещё по графику
Недели две пугать нас Арктикой…
Я тут поставлю многоточие,
Что говорить – весна на Отчине!

 

   Вёска ў Хаціслаўскім сельсавеце, за 15 км на поўдзень ад Маларыты. У мінулым у складзе Олтушскай воласці, затым гміны. У 1860-я гады 28 рэвізскіх душ (12 мужчын, 16 жанчын), адносіліся да маёнтка Арэхава, сельская грамада Арэхаўская. У 1905 г. 82 жыхары, у 1921 г. 10 двароў, 56 жыхароў, усе праваслаўныя. 
У 1998 г. — 15 двароў, 35 жыхароў.

(Памяць. Маларыцкі раён: гіст.-дакум. хроніка Маларыцкага р-на / рэд.-уклад. В.Р.Феранц. – Мінск : Ураджай, 1998. – 507 с.,[8] л.іл.)

Давно это было или не очень – никто не помнит. Сохранилась только воспоминания... Жили люди па хуторах, раскиданных между лесов. И шел с Волыни добрый путник через наши места. Как водится, застигла его ночь и стал он искать место, где можно заночевать. Смотрит – стоит хутор. Зашел он туда и попросил у хозяев переночевать. А хозяева оказались гостеприимными и не только приняли его, но и хорошо накормили и пожелали хорошей дороги на прощание. И так как это был первый хутор, то путник назвал его “Перов” (“Первое”). Пошел дальше путник и тут застигла его непогода – смотрит еще стоит дом. Попросился туда он – там его с радостью приняли, усадили за стол с собой хозяева, постели пуховую приу на ночь. Наутро подумал путник и сказал, что все было “добра” – так и пошло “Доброе”. Дальше шел путник и опять настигла его ночь – застал он опять дома. Попросился он туда на ночь. Там его приняли еще лучше даже, чем раньше. Хорошо накормили, напоили и даже еще с собой в дорогу дали гостинец. И сказал тогда путник “отчен добре”, что значит ему еще больше понравилось тут. Путник  пошел дальше своей дорогой, а те местечка с тех пор так и стали называть по месту его маршрута: Перовое (первое), Доброе, Отчин (очен  доброе).

(Записано со слов местных жителей)

 

На 1.01.2020 года  — 30 двароў, 67 жыхароў.
Бібліяграфічны спіс

Максімук, С. З хрысціянскай любоўю / Святлана Максімук // Голас часу. —  2014. — 22 лютага. — С. 2.

Максімук, С. Хутарок Любові Сідарук / Святлана Максімук // Голас часу. — 2014. — 29 студзеня. — С. 2. 

Яцушкевіч, К. Не знікай, Отчын! / Кацярына Яцушкевіч // Голас часу. — 2019. — 22 чэрвеня. — С. 9.
Аб ціхай і спакойнай вёсачцы Отчын Маларыцкага раёна. Зараз тут пражываюць усяго сем чалавек. Аб іх.


Назад