Доропеевичи


ЗБОР ТАПАНІМІКІ в. ДАРАПЕЕВІЧЫ

•       Аркадівшчына, Асончыковэ 
•        Буснявка, Броды, Брама, Блызныці, Барвэнна, Борок, Бродок
•        Вульнік, Вола, Вэрбыны, Вовчы острівкы, Вовчое, Водынця, Вылыкый Ліс, Вырованка, Вылыкый Луг, Лысок, Ваддыевы Куткы (1914)
•        Горбасово, Граньскэ, Гороховышчэ, Глода, Гнылокопы, Грыбынэцькэ, Глынкы
•         Довгэ Болото, Дворышчэ, Думын, Дымыччыков Хутор, Дубрівкы, Дулька, Данылково
•        Еля
•        Завовчый Брід, Заіжылнык, Засныччэ, Замарково, Залосынэць, Заплыска, Заколотыця, Замосток, Збужа, Замордыно, Запральня, Знайдюковэ, Зазубэр, Зарусавын Задошнык, Загірный Брід, Забава
•        Ігрово
•        Крывынь, Красна Гірка, Кузэлка, Казня, Купатый Островок, Колоды, Качнык, Корчмыско, Круківськэ, Колысына, Кабачкы, Корінне, Крыжыкы, Коронкова Бэрэзына (1914)
•        Лозы, Лыбыдюків Хутор, Лысок, Лысовы Норы, Ляд (1914)
•        Мачыха, Мідна, Мыдвіднык, Мясюсьня, Млынышча, Мучут, Маковышчэ, Могыльскэ
•        Нывыдомскэ
•        Озырэво, Осыны, Озырэвнык, Остружышчэ (1914)
•        Плавча, Подгізджара, Павлівшчына, Потэрэбэць, Потэрэб, Плэчыкы, Павлово, Подколыдыця, Панасівшчына, Погоня, Пыскуныв Хутор, Пусткы, Проходы, Подбільшчына, Пасыкы, Подгрушшэ, Поддубы, Под’ясінне, Подмілкы, Плэса (1914)
•        Ракотівшчына, Рачок, Рышныво
•        Соснывка, Сосново, Стража, Сэрэбрышчэ, Сэлышчэ, Сыч, Ставок, Суховэрышчэ Стійло, Струга
•        Толочня, Тымнусово, Тростянка
•        Укач
•        Хвоенка, Хвороста, Холомынюковэ
•        Цычковэ Дворышчэ
•        Чорна,Чапылька, Чорный Бродок, Чулыпка
•        Шыбынэцькэ
•        Юросівшчына
•        Язвінэць, Ясівськэ

назад