Краеведческий календарь

  
Календарь знаменательных дат Малоритчины – ежегодный краеведческий список, который включает значимые памятные даты из истории экономической, политической, культурной жизни Малоритского района. Материал сгруппирован в хронологии дат. В календарь включаются даты кратные пяти годам. Библиотечные работники могут использовать указатель при организации выставок, проведении литературных вечеров, обзоров, выполнении библиографических справок.
Будем рады предложениям по включению новых дат или их уточнениям, а также дополнениям.      
Календарь знаменательных дат адресован преподавателям, библиотекарям, работникам средств массовой информации, краеведам, всем, кто интересуется историей края. 

         
Юбилейные даты календаря 2020 года:
кр.png

5 лютага 1919 г. падпiсана германа-польская дамоўленасць, па якой нямецкая армiя абавязвалася не дапусцiць Чырвоную Армiю ў заходнiя раёны Беларусi i Украiны, у тым лiку i на тэрыторыю Палескай губернii, а ў выпадку адступлення перадаць яе Польшчы. Дзякуючы гэтаму пагадненню, польскiя войскi занялi Брэст, 9 лютага ўвайшлi ў Маларыту i Кобрын… Нямецкая акупацыя змянiлася не менш жорсткай i антынароднай польскай. Пiлсудчыкi аб’явiлi пачатак барацьбы з “бальшавiцкiм нашэсцем”. 
Да 1 жнiўня 1920 года ўся тэрыторыя сучаснага раёна была ачышчана ад палякаў. Тады ж у Маларыце палiтаддзелам 57-ай стралковай дывiзii быў арганiзаваны валасны рэвалюцыйны камiтэт. У яго увайшоў адзiн прадстаўнiк ад Чырвонай Армii, астатнiя – мясцовыя актывiсты: Сяргей Русавук, якi ўзначалiў рэўком, Давiд Фукс, Васiль Струнец. Рэўкомаўцы рыхтавалiся дзялiць панскую зямлю, адкрываць школы для сялянскiх дзяцей, але ўсiм гэтым планам не суджана было ажыццявiцца… 
Людзi старэйшага пакалення ўспамiнаюць, што тады ў Маларыце штодзенна праводзiлiся мiтынгi, на якiх выступалi члены рэўкома, камандзiры i байцы Чырвонай Армii. Яны iнфармавалi маларытчан пра палажэнне на франтах, падзеi ў краiне, а таксама вырашалiся гаспадарчыя пытаннi. 
7 верасня 1920 года непадалеку ад паселка, уздоўж чыгункi ў напрамку да Брэста, ранiцай па загаду камандзiра дывiзii У.В. Папова воiны браняпоезда “Камунар – 56” уступiлi ў няроўны бой з наступаючымi белапалякамi, з мэтай падтрымаць агнем пяхоту i кавалерыю. Варожае камандаванне паставiла задачу адрэзаць i захапiць браняпоезд. Пяць гадзiн працягваўся бой, у ходзе якога гераiчна загiнулi многiя члены экiпажа. Аднак умелы манеўр i ўзаемадзеянне з кавалерыйскiм атрадам Антонава забяспечылi браняпоезду прарыў варожага заслону, i ен з баямi накiраваўся ў бок Ковеля.  
29 кастрычнiка народны сход Заходняй Беларусi прыняў Дэкларацыю аб Савецкай уладзе i Зварот с просьбай аб уключэннi Заходняй Беларусi ў састаў БССР. 12 лiстапада 1939 года Пазачарговая сесiя Вярхоўнага Савета БССР пастанавiла прыняць Заходнюю Беларусь у састаў БССР i аб’яднаць беларускi народ у адзiную беларускую дзяржаву. У Заходняй Беларусi было уведзена новае адмiнiстрацыйна – тэрытарыяльнае дзяленне. Замест паветаў былi створаны раены. Маларыцкi раен увайшоў у састаў Брэсцкай вобласцi. 15 студзеня 1940 года ўпершыню на вызваленай тэрыторыi адбылiся выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. У Маларыце былi створаны раенны выканаўчы камiтэт i райком партыi. У тым жа годзе працавалi фанерны i два лесапiльныя заводы, электрастанцыя, закончаны рамонт вапнавага i цаглянага заводаў, створана прамарцель па вырабу мэблi, створана раеннае спажывецкае таварыства, адкрыты магазiны.


Экскурсии 151.jpgУ пачатку мінулага стагоддзя слаба задавальнялiся патрэбы працоўных у вобласцi аховы здароўя. Захворваннi i смяротнасць сярод насельнiцтва былi вельмi высокiя. Антысанiтарны стан населеных пунктаў прыводзіў да частых захворванняў трахомай i брушным тыфам. У 1934 годзе ў Маларыце было зарэгiстрыравана 22 выпадкi трахомы. Усё насельнiцтва гмiны абслугоўвалася двума грамадскiмi лазнямi. У паселку па Палiцэйскай вулiцы размяшчалася амбулаторыя, якая абслугоўвалася ўрачом i акушэркай. У амбулаторыi дзейнiчалі туберкулезнае, трахоматознае, венералагiчные аддзяленнi i станцыя апекi над мацi i дзiцем. За лячэнне ўнутраных хвароб бралася 4 злотых у суткi, а хiрургiчных – 3 злоты 80 грошай. У наваколлi Маларыты размясцiўся санаторый для туберкулезных хворых на 60 ложкаў, якi ўтрымлiваўся Варшаўскiм супрацьтуберкулезным таварыствам. Медперсанал складаўся з двух урачоў i трох сясцер. За лячэнне бралася 7 злотых у суткi. Хворыя лячылiся ў санаторыi да 80 дзен. I за гэты час плата за лячэнне набягала да 600 злотых, што складала кошт трох кароў або двух гектараў зямлi. На ўсю гмiну дзейнiчала толькi адна аптэка, штат якой складаўся з аднаго чалавека. 
У 1940 годзе на базе туберкулёзнага дыспансэра была арганiзавана раённая бальнiца. Галоўным урачом быў назначаны Iльiн Сцяпан Трафiмавiч. Урачом працавала Кантароўская Наталля Мiхайлаўна. Вялiкая работа праводзiлася па лiквiдацыi iнфекцыйных захворванняў. Калi пачалася Вялiкая Айчынная вайна тэрыторыю раёна акупiравалi фашысты. Iльiн С.Т. i Кантароўская Н.М. пайшлi ў партызанскi атрад.
На фото  - здание больницы - начала 1960-х гг., и 2005 г.
7.jpegМалорита 038.jpg
    У 1945 годзе ý Маларыце функцыянiравала ýсяго адна бальнiца на 30 ложкаý, дзе працавалi толькi адзiн урач i сем чалавек з сярэдняй медыцынскай адукацыяй. Бальнiца знаходзiлася ý канцы гарадскога пасёлка, у старым корпусе. Месца было мала, апаратура старая. У 1968 годзе раённая бальнiца расшырылася на 150 ложкаý. Яна была забяспечана новым абсталяваннем. Значных поспехаý у сваёй рабоце дабiýся санэпiдаддзел. Тут шырока выкарыстоýваýся метад лабараторнага кантролю. Толькi за 1966 год было зроблена 9657 аналiзаý прадуктаý, 1622 аналiзы на кiшэчнае бацыланашэнне. План прафiлактычных прывiвак перавыканалi амаль па ýсiх паказчыках. Урачы праводзiлi медыцынскiя агляды даярак, механiзатараý i iншых работнiкаý сельскай гаспадаркi. Гэтая любоý да чалавека з'явiлася асноýным у рабоце медыцынскiх работнiкаý бальнiцы. Шырока разгорнута прафiлактыка папярэджвання захворванняý, палепшыýся ахоп насельнiцтва дыспансерным абслугоýваннем. Калi на пачатак 1965 года на дыспансерным наглядзе знаходзiлася 326 чалавек, то на канец года гэтая лiчба дасягнула 648 чалавек. На варце здароýя працоýных раёна стаяла – 24 урача i 147 медработнiкаý з сярэдняй адукацыяй. Многiя медыкi карысталiся заслужаным аýтарытэтам i павагай сярод насельнiцтва. Дзякуючы iх намаганням такiя хваробы, як дыфтэрыя, полiямiэлiт, сыпны i брушны тыфы, малярыя - поýнасцю лiквiдаваны. 
поликлиника2.JPGУ 1989 годзе быý пастроены новы будынак палiклiнiкi i бальнiцы. Стацыянарнае аддзяленне раённай бальнiцы мела 210 бальнiчных ложкаý, палiклiнiчнае аддзяленне вядзе прыём па 22 спецыяльнасцях. У Маларыцкiм тэрытарыяльным медыцынскiм аб'яднаннi працуе 58 урачоý i больш 200 медсясцёр, фельчараý i акушэрак. Большая частка спецыялiстаý I i II катэгорыi, а сярод работнiкаý сярэдняга медыцынскага персаналу 29 чалавек атрымалi вышэйшую катэгорыю.
                  

Савет Маларыцкай межгаспадарчай будаўнiчай арганiзацыi «Межкалгасбуд» быў утвораны рашэннем упаўнаважаных калгасных пайшчыкаў раёна 18 сакавiка 1965 года з пастаянным месцам размяшчэння ў гарадскiм пасёлку Маларыта. Асноўнымi функцыямi Савета МБА з'яўлялiся – арганiзацыя будаўнiцтва ў сельскай мясцовасцi, выраб будаўнiчых матэрыялаў з мясцовай сыравiны.  
На першым годзе iснавання ў арганiзацыi налiчвалася 139 чалавек, iмi быў выкананы аб'ём будаўнiча-мантажных работ для калгасаў у суме 183 тысячы рублёў.  
У 1970 годзе аб'ём будаўнiча-мантажных работ ужо склаў 1 млн. 53 тыс. рублёў. У 1977 годзе МБА перайменавана ў межкалгасную перасовачную механiзаваную калону № 14 (МПМК-14), а ў 1986 годзе МПМК-14 i МПМК-98 аб'яднаны ў МПМК-20. Большасць аб'ектаў сельскагаспадарчай вытворчасцi i сацыяльна-культурнай сферы раёна пабудаваны сiламi МПМК-20. Гэта дазволiла значна павялiчыць аб'ём будаўнiча-мантажных работ. Узводзiлiся новыя майстэрнi, склады, зернесушыльныя аб'екты, жылыя дамы, аб'екты сацыяльна-культурнага прызначэння.  

Малорита 196.jpg
У жнiýнi 1945 года выйшаý першы нумар раённай газеты «Знамя Победы» на рускай мове. У 1965 годзе газета была перайменавана ý «Сельскае жыццё», а з 1991 года называецца «Голас часу», якая аператыýна асвятляе падзеi ý жыццi раёна, прымае ýдзел ва ýсiх вытворчых працэсах, расказвае пра лёс маларытчан.

У 1965 годзе, ў невялікім доме па вуліцы Савецкай, размясціўся філіял медыцынскага вучылішча. Загадчыцай філіяла працавала Дудкіна Ніна Міхайлаўна і ўрач-тэрапеўт Супрунова (Дашэвiч) Марыя Фядотаўна. Навучалася ў вучылішчы 120 чалавек па прафесіі медыцынскіх сясцёр. Было два курсы – першы і другі. Шкада, што вучылішча хутка перавялі у г. Брэст.

ДЭУ.JPG
1 лютага 1965 года прыказам Брэсцкага Ушосдора быý створаны ДЭУ-179 у г. Маларыта. За ДЭУ-179 было замацавана для будаýнiцтва, рамонту i ýтрымання 204 км дарог, у тым лiку абласнога значэння 40 км i важнейшых мясцовых дарог – 164 км. 
У 1977 годзе ДЭУ прыступiý да будаýнiцтва ýласнай вытворча-тэхнiчнай базы. Будавалiся вытворчыя майстэрнi, матэрыяльна-тэхнiчны склад. 
У 1966 годзе пабудавалi першую гравiйную дарогу ý раёне Маларыта-Медна-Знамянка. У 70-я гады ýсе 14 калгасаý i саýгас «Маларыцкi» былі звязаны з райцэнтрам дарогамi з цвёрдым пакрыццём. 
З ростам аýтамабiльнага транспарту вырасла роля аýтамабiльных дарог. Пракладваюць i падтрымлiваюць дарогi ý належным стане дарожна-рамонтнае будаýнiчае ýпраýленне № 46 i дарожна-эксплуатацыйны ýчастак № 179. 
У пачатку 90-х гадоý пабудавана новая аб'яздная дарога Маларыта-Сушытнiца, якая перасякае тэрыторыю калгасаý «Запаветы Ленiна» i «Маларыцкi». 

     1 июля 1995 г. – начало работу Малоритское районное потребительское общество - организация, созданная в форме потребительского кооператива. 
2011 г. - продукция предприятия «Булочка чесночная. Сладости мучные «Баба ромовая «Гламур»» стала лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2011 года в номинации «Продовольственные товары» (Постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. №98). Булочка чесночная вырабатывается из муки пшеничной высшего сорта с добавлением дрожжей прессованных, соли поваренной пищевой йодированной, маргарина и отличается необычным вкусом и ароматом чесночнопряной начинки. Булочка чесночная является хорошим дополнением к первым и вторым блюдам. Баба ромовая «Гламур» -мучное кондитерское изделие, вырабатываемое из муки пшеничной высшего сорта с добавлением сахара-песка, маргарина, меланжа. Баба ромовая «Гламур» привлекает покупателя своим необычным оформлением: оригинальная форма усеченного рифленого конуса со сквозным отверстием в центре глазирована сахарной помадой и украшена шоколадной глазурью.  

28.jpeg10 - 11 сентября в Малорите прошла областной фестиваль-ярмарка «Дожинки-2010». 
К этому празднику город основательно готовился на протяжении полутора лет. За это время райцентр обзавелся новенькой тротуарной плиткой, фонарями, металлическими заборами и бетонными ограждениями. К празднику урожая на финишную прямую вышла реконструкция 59 жилых домов и инженерно-транспортных сетей. Только новую линию канализации протянули на 38 км, поскольку старая находилась в удручающем состоянии, а местами и вовсе отсутствовала (жители использовали выгребные ямы). 
  В октябре открылась гостиница на 45 мест и спортивно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном и залами для всех игровых видов спорта. А с декабря в райцентре начала работать станция обезжелезивания воды.   
За 2 дня праздник посетили около 4 тыс. человек, причем только 900 из них были специально приглашенными гостями. Отдыхающим свою продукцию презентовали 6 райпо Брестчины (Брестское, Жабинковское, Каменецкое, Малоритское, Березовское, Кобринское, Дрогичинское и Пружанское) и более 100 мастеров народного творчества. Продовольственные товары разместились в 46 палатках, чтобы посетители смогли их попробовать, удобно расположившись за столиками на 2 тыс. посадочных мест.
30.jpeg26.jpeg 
Гости торжества наели и напили на 160 млн белорусских рублей. За эти деньги они съели 1 тонну 300 кг шашлыков, 900 кг кондитерских и примерно столько же кулинарных изделий и выпили 500 литров разливного пива и 260 литров кваса. 
Порядок в 11-тысячном городе обеспечивался усилиями 200 сотрудников органов внутренних дел, 50 военнослужащих внутренних войск и 40 инспекторов ДПС. 

 Юбилейные даты календаря 2019 года

1564 г. – 455 лет назад первые упоминания о населённых пунктах появились в "Описании границ между великим княжеством Литовским и Короной Польской»
1769 г. 1 сентября – 250 лет со дня разгрома А.В. Суворовым польских конфедератов под командованием братьев Пулавских возле д. Орехово
1799 г. – 220 лет со дня основания Хотиславской Свято-Спасо-Преображенской церкви
1919 г. Февраль – 100 лет со дня оккупации района войсками буржуазной Польши
1939 г. 13 мая – 80 лет со дня рождения Алексея Филатова, члена Союза белорусских писателей, лауреата премии имени Владимира Колесника и звания "Берестейская звезда" (проживал в д. Ляховцы Малоритского района)
1939 г. 28 сентября – 80 лет со дня вступления войск Красной Армии в Малориту
1939 г. октябрь – 80 лет со дня образования районного отдела внутренних дел Малоритского райисполкома
1939 г. октябрь – 80 лет со дня образования районного узла связи
1944 г. – 75 лет со дня основания Гвозницкой сельской библиотеки
1944 г. – 75 лет со дня основания Хотиславской сельской библиотеки
1944 г. –75 лет со дня основания санитарно-эпидемиологической службы района
1944 г. 10 августа – 75 лет со дня основания пожарной службы района
1944 г. 20 июля – 75 лет со дня освобождения гор ода Малориты от немецко-фашистских захватчиков
1944 г. 22 июля – 75 лет со дня основания СПК «Ляховцы»
1944 г. август – 75 лет со дня основания Малоритского детского дома
1944 г. 10 августа – 75 лет со дня основания пожарной службы района, в 1999 году (20 лет) стала МЧС
1944 г.10 августа – 75 лет со дня основания СПК «Красный партизан»
1944 г. 14 августа – 75 лет со дня основания ОАО «Малоритская райагропромтехника»
1944 г. 5 октября – 75 лет со дня основания Малоритской центральной районной аптеки №14
1944 г. 14 октября – 75 лет со дня основания СПК «Орехово»
1944 г. декабрь – 75 лет со дня основания Луковской сельской библиотеки
1944 г. 12 декабря – 75 лет со дня основания СПК «Черняны»
1954 г. апрель – 65 лет со дня основания Доропеевичской сельской библиотеки
1954 г. 26 июля – 65 лет со дня рождения Пётра Ивановича Поченчука (род. в д. Ляховцы Малоритского района; умер 1 декабря 1991 г.) – белорусский советский легкоатлет, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года в спортивной ходьбе на 20 км. Мастер спорта СССР международного класса.
1964 г. сентябрь – 55 лет со дня основания Малоритской школы искусств
1969 г. 14 февраля – 50 лет со дня основания Мельникской базовой школы
1969 г. – 50 лет со дня основания ясли-сада «Заводской» № 3 («Василёк»)
1984 г. 5 марта – 35 лет со дня основания ясли-сада № 5 («Сказка»)           Юбилейные даты календаря 2018 года

222.jpg

Изображение 029.jpg
1653 г. - Храм Луковской  иконы Божией Матери 
Луковская церковь.jpgО Луковской церкви имеются упоминания в документах 1653, 1668, 1669, 1724, 1742, 1786, 1792 г.г. В 1668 году Луковская церковь имела 5 волок земли. Две из них издавна принадлежали храму, одна была дана в 1653 году и ещё две - в 1659 году. В 1819 году в д.Луково была построена новая церковь на месте бывшей, которая сгорела. До этого в нескольких шагах от старой церкви находились два образа: Спасителя и Божией Матери Скорбященской (Луковской).
Более подробную информацию вы можете прочитать в изданиях:
Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С.19-22
Балицевич, Н.В. История Луковской церкви [Текст] / Николай Васильевич Балицевич.- Малорита: Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга, 2012. - 18 с.
_DSC3313.JPG
1663 г. - Рождество-Богородичный  храм       д. Мокраны
Документальные сведения о Мокранской церкви относятся к 1663, 1774, 1786 г.г. В 1786-1787 г.г. в Мокранах была построена новая церковь помещиком Георгием Лепарским. Земли при храме было 70 десятин 1648 сажен. Эти наделы были подарены церкви в 1736 году. В 1861 году священник Василий Ситкевич в своём доме открыл церковно-приходскую школу. Архиерей посещал приход в 1898 году. В 1907 году вместо старой церкви была построена новая, деревянная.

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании:
Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С.24-26

_DSC3750.JPG1668 г. - Преображенский  храм д. Олтуш
Древнейшие документы, касающиеся Олтушской церкви, относятся к 1668, 1679, 1685, 1724, 1742, 1786, 1792 г.г. В 1668 году Олтушская церковь имела одну волоку земли. В 1685 году её фундуш был увеличен. Нынешний храм уже строился под руководством священника Симеона Павловича вместе с прихожанами и освящен 6 августа 1783 года. Церковь имела 205 десятин земли. Архиерей посетил Олтушскую церковь в 1879, 1884, 1898 г.г.

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании:
Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С.26-28 

_DSC3594.JPG
1668 г.- Успенский храм д. Гвозница  
Впервые эта церковь упоминается в 1668 году как униатская. Имела 2 волоки земли. О ней также говорится в документах 1724 и 1786 г.г. В 1812 году Брестский епископ Иосафат Булгак заложил в Гвознице первый камень новосозидающего храма. К 1816 году эта церковь была построена на средства помещика Ивана д'Оберно, братства и самих прихожан. К Гвозницкому приходу была приписана кладбищенская каменная Иоанно-Богословская церковь, которая была построена в 1822 году.

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании: 

Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С.12-14Доропеевичи.jpg1668 г.-Рождество-Богородичный храм        д. Доропеевичи
В 1668 году Доропеевичская церковь была униатской. О ней упоминается в документах 1672, 1724, 1742, 1786 г.г. Нынешняя церковь была построена в XVII - начале XVIII в.в. Архиерей посещал церковь в 1887 году. При церкви было 409 десятин 1142 квадратных сажени земли.   

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании: 
Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С.14-16


   

_DSC3817.JPG1668 г. - Параскевинский храм  д. Орехово
Об Ореховской церкви упоминается в документах 1668,1679, 1724, 1742 г.г. В 1792 году в Орехово была построена деревянная, на каменном фундаменте церковь, площадью 252 м.кв. Церкви принадлежало 217 десятин земли. В 1860 году священник Варфоломей Ситкевич открыл церковно-приходскую школу, которая разместилась в доме прихожан. В 1868 году в церкви устроен новый трёхъярусный иконостас. 1873 год – к церкви пристроена колокольня. 1882 год – церковь снаружи была обшита досками и окрашена масляными красками. 1886 год – для псаломщика построены дом и сарай. В 1884 и 1898 г.г. церковь посещал архиерей.

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании:
Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С. 28-32 

  1668 г. - Церковь Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста д.Радеж
_DSC3673.JPG

Первоначально в Радеже был Спасо-Преображенский храм. В 1668 году эта церковь имела 2 волоки земли. О ней упоминается также в документах 1724 и 1786 г.г. В 1773 году в Радеже была построена новая деревянная церковь. При ней имелось 119 десятин земли.   
В августе 1868 года, в престольный праздник, в Радежском приходе случился пожар, который уничтожил все причтовые дома и, в том числе, всё имущество священника. Церковь удалось спасти. Архиерей посетил приход в 1879 и 1898 г.г. В годы Великой Отечественной войны храм был уничтожен.

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании:   
Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С.34-35  

   

1668 г. - Спасо-Преображенский храм д. Хотислав
… О том, когда была построена первая церковь в д.Хотислав, точных сведений нет. Есть только краткое упоминание о церкви в с.Хотислав ««З калекцыі інвентароў памешчыцкіх маёнткаў Берасцейскай эканоміі (1668г.)” – село Хацяслаў. Валок (земельных участков) – 24. Аседлых па чыншу між падданымі валок 9 1/3. На царкву новазбудаваную з падання яго каралеўскай міласці п.эканома з безгаспадарных валока вольная адна…” Таким образом, из этого текста следует, что церковь в с.Хотислав появилась в середине XVII века, т.к. в 1668 г. она была «новазбудаванай».   

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании: 
Малоритчина православная [Текст]: История православных приходов Малоритчины/ Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- Малорита, 2006.- С.35-41   
                                                               

Траугут.jpg1863 год – формирование повстанческого отряда во главе с Ромуальдом Траугуттом в его имении Остров (Островье)

     Родился в деревне Шостаково в Гродненской губернии в семье Людвика Траугутта и Алёйзы из Блоцких. В 1836 поступил в гимназию в Свислочь, которую окончил в 1842 году с серебряной медалью. Поступил на службу в российскую армию. Участвовал в венгерской кампании 1848 года. Был награждён орденом св. Анны 2-й степени. 
     25 июля 1852 женился в Варшаве на Анне Пикел. Во время Крымской войны участвовал в укреплении Силистрии и обороне Севастополя. 26 июня 1857 произведен в штабс-капитаны и назначен адъютантом штаба армии. 
В 1860 году умерли жена, младшая дочь и младший сын Ромуальда. 14 июня 1862 года вышел в отставку в чине подполковника. 
       Когда в январе 1863 началось польское восстание, Траугутт поначалу оставался в стороне от борьбы. Только в мае 1863 принял командование партизанским отрядом в лесу около Кобрина. В июле 1863 прибыл в Варшаву. Постепенно взял под контроль подпольные структуры и был провозглашен диктатором. Ночью 10/11 апреля 1864 был арестован вместе с несколькими помощниками. Находился в заключении под судом в Варшавской цитадели. Приговорён к смертной казни через повешение, и повешен вместе с другими членами польского подпольного правительства: Романом Жулиньским, Рафалом Краевским, Яном Езëранским и Юзефом Точинским. До сих пор неизвестно, где он захоронен. 

Более подробную информацию вы можете прочитать в издании отдела маркетинга: 
 Кучына Г.У. Рамуальд Траугут: Маларыцкія знакамітасці / Галіна Уладзіміраўна Кучына. - Маларыта : Аддзел бібліятэчнага маркетынгу Маларыцкай ЦБС, 2005. - 8с.   

вокзал.jpg1873 год - 11 июня открыта железнодорожная линия Брест - Ковель для посажирского и товарного движения     

В 1878 году было закончено строительство железной дороги Брест – Ковель, начатой в 1877 г. Железная дорога была построена с целью перевозки войск к южной границе через Киев.

Более подробную информацию вы можете прочитать: 
Гісторыя горада Маларыты [Тэкст] /Маларыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма; аддзел бібліятэчнага маркетынгу.- Маларыта, 2010.- С.28-29   

IMG_0436.jpg1953 год - З1 января открылась самостоятельная детская библиотека

Из отдела районной библиотеки детская библиотека переместилась в отдельное здание по улице Советской и стала самостоятельной. Фонд первоначально составлял около 2400 экземпляров книг, среди них было много дублетной литературы. Библиотека располагалась в двух комнатах. В читальном зале стоял полукруглый дощатый стол и длинная лавка. Литература на абонементе размещалась на двух двусторонних самодельных стеллажах. Стены украшали портреты детских писателей.


images.jpeg1963 год – царь-дуб объявлен памятником республиканского значения    

Памятник природы республиканского значения (с 1963 г.) находится в Пожежинском лесничестве Малоритского района. Самое старое в Беларуси дерево дуба обыкновенного (возраст около 800 лет, высота 46 м., диаметр 2,14 м.) Имеет прямой колоннообразный ствол. Высота до первой крупной ветки – 15 м. Проекция кроны по диаметру с запада на восток – 18 м, а с севера на юг – 20 м. Вышеуказанные морфологические признаки свидетельствуют о том, что вырос этот дуб-долгожитель в плотном лесном массиве, поэтому и сформировалась высокоствольная форма. 

Более подробную информацию вы можете прочитать в изданиях отдела маркетинга: 
Твоя земля, твой край родной [Текст] / Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- [3-е изд., перераб., доп.].- Малорита, 2010.- С.41
Ходар, Г. Летапіс вёскі Пажэжын: Гісторыя і сучаснаць [Тэкст] / Генадзь Ходар.- Маларыта: Маларыцкая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма; аддзел бібліятэчнага маркетынгу, 2012. - С.45 

el2.jpg1963г. - Пожежинские и Малоритские ельники объявлены памятниками природы республиканского значения  

                                      ПОЖЕЖИНСКИЕ ЕЛЬНИКИ   
Памятник природы республиканского значения (с 1963 г.) находится в Пожежинском лесничестве Малоритского района. 20 участков зеленомошночерничных и кисличных ельников, в составе которых преобладает быстрорастущая карпатская ель. Площадь 118,5 га. Возраст елей 70-120 лет, высота до 36 метров, диаметр 0,36-0,48 метров. 

                                   МАЛОРИТСКИЕ ЕЛЬНИКИ 

Памятник природы республиканского значения (с 1963 года), находится в Малоритском лесничестве Малоритского района. 9 участков зеленомошночерничных уникальных островных ельников, в которых преобладает быстрорастущая карпатская разновидность ели европейской. Площадь 13, 2 га. Возраст елей 45-100 лет, высота до 24 метров, диаметр 16-36 см. 
Более подробную информацию вы можете прочитать в издании: 
Твоя земля, твой край родной [Текст] / Малоритская централизованная библиотечная система; отдел библиотечного маркетинга.- [3-е изд., перераб., доп.].- Малорита, 2010.- С.41-42

Малорита 206.jpg1993 (11 января) – СШ №3   
     
Мысль построить новую школу в нашем городе зародилась еще в 1985 году. Следующий год был посвящен разработке проекта здания, а в 1987 г. был заложен первый камень фундамента третьей городской школы. Строительство продолжалось долгих 6 лет. Непосредственный контроль осуществляло Управление капитального строительства Малоритского райисполкома (руководитель Н.И Березовский. и главный архитектор района Н.К. Шевчук.), а строила школу Малоритская МПМК-20 (начальник Д.М. Кашков. и прораб Е.К Лукьянчук.)   
       Финансирование строительства школы обеспечивал Брестоблсельстрой (начальник П.П. Прокопович, главный инженер М.И. Невдак). Один раз в неделю представители облсельстроя совместно с УКСом Малоритского РИК и МПМК-20 проводили планерки, где подводились итоги сделанного за неделю и намечались планы на следующую. Непосредственное участие в строительстве школы принимали СПМК-1, СПМК-132 г. Бреста и другие строительные организации области. 
     10 января 1991 года директором школы назначается Иван Борисович ШИШУК. Большую помощь в строительстве оказывал отдел развития материально-технической базы управления народного образования Брестского облисполкома в лице ведущих специалистов Н.В. Лазарчука и Л.И. Внуковой (для директоров, строящихся в области школ, они организовывали и проводили семинары).


             Юбилейные даты календаря 2017 года:
Презентация57.jpg
НАРОДНЫЯ ВУЧЫЛІШЧЫ НА МАЛАРЫТЧЫНЕ БЫЛІ СПРАВАЙ ПРАГРЭСІЎНАЙ

У сярэдзіне XIX стагоддзя ў сельскай мясцовасці сучаснай Брэсцкай вобласці, у тым ліку і ў Маларыцкім раёне, была масавая непісьменнасць насельніцтва, большую частку якога складалі сяляне. Пісьменных людзей, тых, хто ўмеў чытаць і пісаць, у многіх паселішчах можна было пералічыць на пальцах.
Развіццё ж капіталізму, прагрэсу і культуры патрабавала пашырэння пісьменнасці сярод народа. Таму на Брэстчыне, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, у сельскай мясцовасці пачалі адкрывацца так званыя народныя вучылішчы. Яны ўяўлялі сабой свецкія пачатковыя школы, дзе вучыліся ў асноўным дзеці сялян.
Першае народнае вучылішча ў межах сучаснага Ма¬ларыцкага раёна было створана ў 1860 г. А ў 1900 г. тут працавала ўжо 10 школ гэтага тыпу. Упершыню такое вучылішча было адкрыта ў 1860 годзе ў Арэхаве. У 1900 - 1901 навучальным годзе тут вучыліся 48 хлопчыкаў і 2 дзяўчынкі. Крыху пазней, у 1864 г., народнае вучылішча адкрылі ў Велікарыце. У ім вучыліся 60 хлопчыкаў і 1 дзяўчынка. У Гвозніцы народнае вучылішча было адкрыта ў 1875 годзе, у ім навучаліся толькі адны хлопчыкі - 32. А ў Лукаўскім вучылішчы ў 1900 - 1901 навучаль¬ным годзе было 39 вучняў, ся¬род якіх 5 дзяўчынак. У Макранах вучылішча з'явілася ў 1862 годзе. Тады ж і ў Маларыце было заснавана вучылішча, дзе навучаліся таксама толькі адны хлопчыкі - 54. Вучылішча ў Олтушы адкрыта ў канцы XIX стагодцзя. Народ¬ныя вучылішчы з'явіліся прыкладна ў гэтыя гады ў Пажэжыне, Радзежы і Хаціславе. Усе яны былі змешанага тыпу (ў іх маглі вучыцца дзеці абодвух полаў). Як бачна, дзяўчынак вучылася значна менш, чым хлопчыкаў. Народныя вучылішчы ўтрымліваліся за кошт дзяржаўнай казны і мясцовага насельніцтва, у асноўным сялян, якія выдаткоўвалі сродкі на набыццё абсталявання для класных пакояў, іх ацяпленне, на зарплату настаўнікам і г.д.
Згодна з «Палажэннем пра народныя вучылішчы», выдадзеным ў 1864 годзе, дзеці праходзілі ў іх Закон Божы. Яго вялі святары. Былі таксама такія прадметы, як арыфметыка, чытанне, руская мова і спевы. Урокі вялі на рускай мове. 3 тых, хто працаваў у той час у вучылішчах, з 10-ці настаунікаў (як бачна, адзін настаўнік на школу) пяць за¬кончилі курс Свіслацкай, два - Маладзечанскай настаўніцкіх семінарый. У некаторых школах, што знаходзіліся ў межах сучаснага Маларыцкага раёна, вучняў навучалі ручной працы, якая прымянялася ў побыце сялян. Так, у Арэхаўскім вучылішчы хлопчыкаў вучылі слясарнаму і сталярнаму рамёствам, рабіць прадметы (табурэткі, скамейкі і г.д.), а дзяўчынак - рукадзеллю (шыць, прасці, вязаць, вышываць). Пры гэтай школе быў невялічкі пчальнік, вучням паказвалі, як трэба даглядаць за пчоламі.
Пры Велікарыцкім вучылішчы быў прышкольны ўчастак, а ў ім - садзік і агарод, дзе са школьнікамі праводзіліся практычныя заняткі па садоўніцтву і агародніцтву. Пад кіраўніцтвам настаўнікаў вучні набывалі элементарныя навыкі па вырошчванні сельскагаспадарчых культур, пла довых дрэў, ягадных кустоў.
Нягледзячы на вялікую цягу сялянскіх дзяцей да вучобы, пераважная большасць іх з-за беднасці не магла вучыцца нават у пачатковых школах. Некаторыя вучылішчы знаходзіліся ў цесных памяшканнях і не маглі змясціць усіх жадаючых вучыцца дзяцей, у якіх цяга да ведаў была вялікай. Аднак, нягледзячы на недахопы, стварэнне і дзейнасць на¬родных вучылішчаў на тэрыторыі Маларыцкага раёна, як і ў іншых месцах Брэстчыны, з'яўлялася на той час справай прагрэсіўнай. Яны развівалі ў вясковых хлопчыкаў і дзяўчынак цікавасць да ведаў, садзейнічалі пашырэнню пісьменнасці сярод сялян, ро¬сту іх свядомасці і культуры.
Ганна ДУЛЕБА.

Промышленность Малоритчины XIX - начала XX веков бы­ла основана на местном сырье. Использовались лес, песок, глина, болотная руда. Одно из наиболее известных предпри­ятий - стекольный завод в де­ревне Черняны. Он значится в «Указателе фабрик и заво­дов Российской империи» за 1894 год. В 1900-м там работа­ли 255 человек. Старинные гра­неные чарки и другую посуду местные жители находят в зем­ле до сих пор.


МАЛОРИТСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА -
основан в 1952 году как школа механизации. В школе велась подготовка трактористов. Спустя год школа механизации была преобразована в училище механизации сельского хозяйства.
С 1 ноября 1962 года училище механизации переименовано в среднее сельское профессионально-техническое училище. Успешно осваивался новый профиль обучения: шофёр-профессионал, тракторист-машинист широкого профиля, слесарь по ремонту автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин, мастер-наладчик. Диапазон профессий постоянно расширялся наряду с укреплением учебно-материальной базы.
В 1970 году училище стало средним СПТУ №11, с этого момента учащиеся наряду с квалификацией стали получать общее среднее образование.
В 1984 году СПТУ №11 переименовано в ПТУ №155 сельскохозяйственного производства. С этого года началась подготовка электросварщиков и цветоводов-овощеводов.
В 2004 году училищу присвоен статус государственного. С 1 сентября 2008 года училище переименовано в профессиональный лицей сельскохозяйственного производства.
Лицей сегодня - современный учебный центр.
Для учащихся в лицее созданы благоприятные социально-бытовые условия. Столовая на 120 посадочных мест, 2 общежития на 250 мест каждое, актовый зал на 300 мест, библиотека с читальным залом, 2 спортивных зала, спортивная площадка, стадион для мини-футбола. Организовано 17 различных кружков и спортивных секций.
Огромное внимание в лицее уделяется физическому воспитанию учащихся. Работа ведётся по следующим направлениям:
 -пропаганда физической культуры и здорового образа жизни,
 -физкультурно-оздоровительная работа с учащейся молодежью и педагогическими работниками,
 -участие команд лицея в районных и областных спортивных соревнованиях.
За прошедшие годы значительно улучшилась материальная база физвоспитания:
 выполнен ремонт спортивного зала №1;
 обновлён спортгородок;
 затрачено 5 млн. рублей на приобретение спортивного инвентаря;
 завершено строительство стадиона для мини- футбола;
 оборудовано помещение для занятий ритмической гимнастикой;
 завершена реконструкция спортзала № 2. 
  С 1984 г. на базе училища начал проводиться легкоатлетический пробег на призы первого директора Гренкова С.М.; с 1993 г. пробег стал традиционным и получил название Малоритский международный марафон, в котором ежегодно принимают участие более 1000 бегунов из Беларуси, стран Прибалтики, Польши, Украины.
В лицее сложилась добрая традиция проведения Рождественской спартакиады среди работников. На спортивной арене встречались команды администрации лицея, преподавателей, мастеров п/о и воспитателей. Соревнования проходили в дружеской обстановке и трудной борьбе, что способствует не только их физическому развитию, но и формированию позитивного климата в коллективе.
спту.jpgспту2.jpg


Юбилейные даты календаря 2016 года:
2.jpg
 ВОЙНА НА МАЛОРИТЧИНЕ
Малоритский район был оккупирован в первые дни и недели войны. В районе были организована система управления и установлен оккупационный режим.
Оккупированные земли республики оккупанты разделили на изолированные части, каждая из которых вошла в состав разных административно-экономических зон. Южные районы Брестской области, в том числе и Малоритский район, вошли в состав рейхскомиссариата «Украина». Гитлеровская администрация создала на территории района местные органы власти, сформировала полицию. 
В местечке Мокраны Малоритского района, где был большой гарнизон, немцы облепили своими листовками наружные стены дома священника и приказали ему охранять листовки. Наутро следующего дня листовки исчезли. Люди не хотели их читать, не верили пропагандистским призывам Геббельса.
Вся система административного управления держалась на необычайной жестокости и терроре. Оккупанты имели неограниченную власть в отношении к гражданскому населению. Для создания видимости самоуправления и для укрепления влияния на население оккупанты создали на территории района дополнительные органы власти – управы. Их возглавили назначенные гитлеровцами бургомистры, в деревнях назначались старосты.
На Малоритчине партизанская борьба не прекращалась до полного освобождения района. Действовали подпольные райкомы партии и комсомола, антифашистская организация в Малорите, 4 партизанских бригады, в которых насчитывалось более трёх тысяч партизан. Народные мстители не давали покоя врагу ни днём ни ночью, широко проводили разного рода диверсии, подрывали эшелоны с вражескими солдатами и боевой техникой, нарушали телефонную связь, уничтожали гитлеровцев в открытых боях и засадах.
В Малоритском районе действовали следующие партизанские бригады и отряды: бригада им. И.В. Сталина, отряд им. В.П. Чкалова, бригада им. В.И. Ленина, отряд им. К.Е. Ворошилова, отряд им. Г.К. Жукова, отдельный отряд им. П.Л. Валькова, отдельный отряд им. К.Е. Ворошилова и др. Рассмотрим краткую историю некоторых из них.

Бригада им. И. В. Сталина

Создана в июле 1943 г. на основании приказа по партизанскому соединению Брестской области из отдельных отрядов им. М. Н. Чернака и им. К. Е. Ворошилова. Одновременно организованы новые отряды им. М. В. Фрунзе и им. Г. К. Жукова. В марте 1944 г. отряды им К.. Е. Ворошилова, им. Г. К. Жукова переданы для формирования бригады им. В. И. Ленина.
Бригада действовала в Жабинковском, Брестском, Кобринском, Дивинском, Малоритском районах.
Соединилась с частями Красной Армии 22 марта 1944 г. в составе 2 отрядов общей численностью 1063 партизана. Из них: 
мужчин — 1035 женщин — 28
белорусов — 590 членов ВКП (б) — 31
русских — 253 кандидатов — 39
украинцев — 75 членов ВЛКСМ —189
других нац.— 145 беспартийных — 804 
Командиры бригады: Зеленин Леонид Петрович
июль 1943 — сентябрь 1943, погиб 
Арзуманяп Сумбат Хачатурович октябрь 1943 — март 1944 
Комиссар —Шковорода Корнил Алексеевич
июль 1943 — март 1944
Начальник штаба —Китьян Сергей Никитович
июль 1943 — март 1944

Отряд им. В. П. Чкалова

Сформирован в октябре 1941 г. южнее г. Бяла-Подляска (Польша) на базе группы майора Горбуна, действовавшей с августа 1941 г. В декабре отряд перебазировался в Малоритский район. В апреле — мае 1942 г, в боях с карателями понес большие потери и перешел в Березовский район, где в августе 1942 г. объединился с отрядом Ю. А. Беренчика. (В июле 1941 г. из местных жителей Березовского района организовалась партизанская группа во главе с Ю. А. Берен-чиком. В мае 1942 г. она влилась в 112-й отряд, в июле 1942 г. выде¬лилась и оформилась в самостоятельный.)
В июне 1943 г. объединенный отряд назван именем В. П. Чкалова. До ноября 1943 действовал самостоятельно.
На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 226 партизан.
Командиры отряда: 
Горбун октябрь 1941, погиб
Дружинин Павел Федорович ноябрь 1941 — август 1942 
Беренчик Юлий Антонович август 1942 — февраль 1943, погиб 
Филинов Василий Трофимович март 1943 — июль 1943, погиб
Кокшаров Федор Михайлович июль 1943 — январь 1944
Губарев Павел Илларионович январь 1944 — июль 1944
Комиссары: 
Дружинин Павел Федорович август 1942 — январь 1943 
Дудко Григорий Андреевич июнь 1943 — ноябрь 1943 
Сазанов Иван Дмитриевич ноябрь 1943 — июнь 1944 
Семенов Алексей Иванович июнь 1944 — июль 1944 
Начальники штаба: 
Губарев Павел Илларионович август 1942 — январь 1944 
Кифаренко Александр Антонович январь 1944 — май 1944
Ромасов Иван Александрович май 1944 — июль 1944

Бригада им. В. И. Ленина

Создана в апреле 1944 г. на основании приказа по партизанскому соединению Брестской области из отрядов им. К. Е. Ворошилова и им. Г. К. Жукова бригады им. И. В, Сталина. В июне 1944 г. организо¬ван отряд им. Л. П. Зеленина.
Бригада действовала в Малоритском и Домачевском районах. Соединилась с частями Красной Армии 20—21 июля 1944 г. в со¬ставе 3 отрядов общей численностью 1151 партизан. Из них: 
мужчин — 1078 женщин —73
белорусов — 519 украинцев —110 
русских — 256 других нац. — 266
членов ВКП (б) — 48 
членов ВЛКСМ —145 кандидатов — 48 беспартийных — 910
Командир бригады — Котков Виктор Владимирович
апрель 1944 — июль 1944 
Комиссар — Гребенев Василий Николаевич
апрель 1944 — пюль 1944 
Начальник штаба — Гуляев Леонид Степанович
апрель 1944 — июль 1944

Отряд им. К. Е. Ворошилова

Образован 15 февраля 1943 г. из отдельных партизанских групп В. Н. Гребенева, И. С. Супрунюка, Н. Олипы в Малоритском и Домачевском районах. Действовал самостоятельно, в июле 1943 — апреле 1944 гг.— в составе бригады им. И. В. Сталина.
На день соединения с частыми Красной Армии насчитывал 402 партизана.
Командиры отряда: 
Гребенев Василий Николаевич февраль 1943 — июнь 1944 
Воробьев Иван Алексеевич июнь 1944 — июль 1944 
Комиссары: 
Воробьев Иван Алексеевич май 1943 — июнь 1944 
Жуков Михаил Петрович июнь 1944 — июль 1944 
Начальники штаба: 
Гуляев Леонид Степанович июль 1943 — июнь 1944 
Шупиков Роман Филиппович июнь 1944 — июль 1944

Отряд им. Г. К. Жукова

Сформирован в июле 1943 г. на базе инициативной группы И. С. Супрунюка — Е. М. Лапеко, которая в мае выделена отрядом им. К. Е. Ворошилова, и из жителей дд. Радеж, Новоселье, Галевка, Кобринка Домачевского и Малоритского районов.
На день соединения с частями Красной Армии насчитывал 462 партизана.
Командиры отряда: 
Супрунюк Ипполит Сидорович июль 1943 
Котков Виктор Владимирович июль 1943 — июнь 1944 
Холодов Николай Лукич июнь 1944 — июль 1944 
Комиссары: 
Лапеко Евстафий Малахович июль 1943 — июнь 1944 
Журавлев Федор Филиппович июнь 1944 — июль 1944 
Начальники штаба: 
Лаптев Василий Семенович июль 1943 — декабрь 1943 
Талызенков Семен Никитович январь 1944 — июнь 1944 
Сарабаев Суран Али июнь 1944 — июль 1944

Отдельный отряд им. П. Л. Валькова

Образован 3 октября 1943 г. в Минской области из 1-го эскадрона отряда «Боевой» бригады «За Родину» им. А. К. Флегонтова. В соста¬ве бригады перебазировался в Дивинский, а затем в Малоритский районы Брестской области. С 16 января 1944 г. действовал самостоя¬тельно. Отряду присвоено имя командира кавалерийского эскадрона Петра Леонтьевича Валькова, погибшего 25 ноября 1942 г.
Соединился с частями Красной Армии 12 июля 1944 г. в составе 215 партизан.
Из них: мужчин — 205 женщин — 10
белорусов — 147 членов ВКП(б) — 6
русских — 24 кандидатов — 9
украинцев — 30 членов ВЛКСМ — 44
других нац. — 14 беспартийных —156 
Командир отряда — Четвериков Михаил Ильич
октябрь 1943 — июль 1944 
Комиссар — Асташенок Валерий Павлович 
октябрь 1943 — июль 1944
Начальник штаба — Шлыковский Кирилл Алексеевич
октябрь 1943 — июль 1944

Отдельный отряд им. К. Е. Ворошилова

Сформирован в апреле 1942 г.
Летом 1941 г. в Шацком районе Волынской области из местных жителей и военнопленных, бежавших из лагерей, организовалась партизанская группа. Ее возглавил С. А. Шковорода, прибывший сюда по заданию ЦК КП(б)У. К маю 1942 г. группа выросла до 32 человек.
Вторая группа начала формироваться из военнослужащих, бежав¬ших из плена в сентябре 1941 г. Активную помощь в ее организации оказали польские патриоты д. Сычень Хелмского повета (Польша). К январю группа насчитывала 35 партизан (командир — Глазинов М. В.). 26 мая 1942 г, обе группы объединились в отряд (коман¬дир — Глазинов М. В., комиссар — Шковорода С. А.).
Второй отряд начал организовываться в феврале 1942 г. в Ратновском районе Волынской области бежавшими из плена военнослужа¬щими, большую помощь которым оказали патриоты д. Картелисы. К середине апреля созданная ими группа численно выросла и оформи¬лась в отряд им. К. Е. Ворошилова (командир — Михайловский Б. Н.). В июле 1942 г. отряд М. В. Глазинова объединился с отрядом им. К. Е. Ворошилова. Вновь организованный отряд стал называться им, К. Е. Ворошилова.
Отряд действовал в Шацком и Ратновском районах Волынской, Дивинском и Малорйтском — Брестской областей. Летом 1942 г. в тяже-лых боях с карателями был рассеян на отдельные группы. Группы С. А. Шковороды, Н. И. Вороновича, Б. Н. Михайловского осенью 1942 г. влились 4-й группой (ротой) в отряд «Комарова». 
Командир отряда — Михайловский Борис Николаевич
апрель 1942 — август 1942 
Комиссар — Шковорода Степан Алексеевич июль 1942 — август 1942
начальники штаба: 
Воронович Николай Иванович апрель 1942 — июнь 1942
Глазинов Михаил Васильевич июль 1942 — август 1942

Спецгруппа «Искра»

Спецгруппа направлена в тыл врага 28 октября 1943 г. в составе 3 человек (руководитель М. П. Хохлов).
Действовала в Брестском, Кобринском, Антопольском, Жабинковском, Малоритском районах Брестской области. Дислоцировалась в Дивинском районе. В процессе разведывательной работы получена ценная информация о войсках противника в Бресте, других крупных гарнизонах. Участники спецгруппы провели серьезную работу по контрразведывательной защите партизанских отрядов, выявив многих лиц, оказывавших помощь немецким карательным органам. Во время диверсий взорвано 22 вражеских эшелона, в результате уничтожено около 3,5 тыс. солдат и офицеров.
8 апреля 1944 г. спецгруппа «Искра» вышла из-за линии фронта.

Приведём пример одной из партизанских операций. У местечка Мокраны на Ковельской шоссейной дороге народные мстители устроили засаду. Операцией руководил Нурум Сыдыков. Десять грузовых автомашин двигались по дороге. В кузовах сидели вражеские солдаты. По сигналу Шиканова партизаны со всех сторон открыли ураганный пулемётный огонь. Более ста гитлеровце было уничтожено. Девять машин подожжены. Операция длилась не более двух часов. На одну из уцелевших машин партизаны погрузили многочисленные трофеи и начали отходить в лес. В этом бою отличился Нурум Сыдыков, Хамид Смагулов, Фаина Тронкина, Мария Прошина и другие.
Партизаны Малоритчины прошли суровую школу борьбы в тылу врага, совершали диверсии на коммуникациях противника, участвовали в массовых разрушениях железнодорожных линий Брест-Ковель, Брест-Домачево, а также на территории Польши, участвовали в «рельсовой войне».
93,3 % партизан составляли в 1943 г. мужчины и 6,7 % — женщины, которые наравне с мужчинами стойко переносили все трудности походной жизни. Они были смелыми и находчивыми разведчицами и связными, выхаживали раненых и больных, готовили пищу и стирали белье, участвовали в диверсиях и других боевых операциях.
Вооруженная борьба в тылу врага имела как военное, так и политическое значение. Военное значение заключалось в проведении многочисленных засад, нападений на отдельные гарнизоны, хозяйственные команды и различные службы врага. Главным при этом было проведение диверсий и боевых операций по выводу из строя транспортных магистралей, срыву перевозок, питавших фронт. К концу 1942 г. партизанами Беларуси было пущено под откос более тысячи воинских эшелонов. Кроме того, они провели ряд операций по выводу из строя крупных железнодорожных мостов на важнейших железнодорожных и шоссейных коммуникациях, в том числе 110-метрового моста через р. Дриссу на железнодорожной магистрали Полоцк – Даугавпилс, 137-метрового через р. Птичь на железной дороге Брест – Гомель, движение через которые было прервано соответственно на 16 и 18 суток.
Ощутимые удары наносились по гарнизонам в крупных населенных пунктах, что приводило к созданию больших освобожденных территорий, которые получили название партизанских зон. Гитлеровцы были вынуждены выделять для защиты своих коммуникаций, борьбы с партизанами и осуществления хозяйственных мероприятий крупные военные силы, которые так необходимы были на фронте. Особенно возросла роль и значение партизанского движения во второй период Великой Отечественной войны, в год коренного перелома (ноябрь 1942 – декабрь 1943 г.), когда сопротивление врагу по своим масштабам и размаху фактически переросло в народную борьбу.
Большую помощь партизанам в их деятельности оказывали местные жители. Через партизанские резервы за годы войны прошли почти 400 тысяч жителей Беларуси.
В начале 1942 г. подпольные антифашистские районные комитеты были созданы в Порозовском, Березовском, Коссовском, Малоритском районах Брестской области, в Скидельском районе Белостокской области и в других районах западных областей Белоруссии.
В августе 1941 года антифашистская организация была создана в Малоритском районе. Она возникла в то время, когда оккупанты формировали из профашистских национа¬листически настроенных элементов карательные отряды, по¬лицию, которые совместно с гитлеровцами учиняли крова¬вые расправы над теми, кто осмеливался выступать против так называемого «нового порядка». В таких исключительно трудных условиях в глубоком подполье начала проводить свою благородную работу Малоритская антифашистская ор¬ганизация. В селах и на хуторах из местных сельских акти¬вистов были созданы подпольные тройки, которые на местах проводили агитационно-пропагандистскую работу среди на¬селения. Под руководством подпольной организации неод¬нократно срывались в районе хлебозаготовки, мясопоставки, лесовывозки, уничтожались организованные немцами по¬мещичьи имения.
Чтобы искоренить непокорность, немецкие оккупанты с лета 1942 года начали массовые расстрелы местного населе¬ния, истребляли все живое, сжигали деревни и хутора. Но на эту злодейскую расправу народ ответил еще большим усилением борьбы с оккупантами, уходя целыми селами в партизанские отряды.
Наряду с агитационно-политической работой подпольной организацией активно проводилась диверсионная работа. В октябре 1941 года на шоссейной дороге Кобрин—Влодава боевой группой Воробьева была выведена из строя телефонно-телеграфная линия связи на протяжении трех километров. Дру¬гая группа, возглавляемая тов. Сатюком Николаем, уничто¬жила телефонно-телеграфные провода вблизи станции Малорита.
В марте 1942 года членом подпольной группы Шапула Владимиром на пущенном немцами лесозаводе был выведен из строя дизель, что повлекло за собой остановку завода на трое суток. Через некоторое время другой патриот Шапула Василий на участке железной дороги Брест—Ковель собствен¬норучно приготовленной миной подорвал немецкий эшелон. При выполнении боевого задания Василий Шапула погиб смертью храбрых.
Взрывом мины, подложенной членом антифашистской орга¬низации Власюк Иваном под здание немецкого карательного органа СД, были ранены начальник СД и его переводчик.
В сентябре 1943 года к исполнению своих обязанно¬стей приступил Антопольский райком КП(б)Б; в октяб¬ре — Клещельский, Малоритский; в ноябре — Пружанский; в декабре — Березовский, Гайновский, Дивинский, Кобринский; в июне 1944 года — Каменецкий и Коссовский райкомы партии.
В конце марта 1944 года линия фронта вплотную при¬близилась к южным районам Брестской области. По раз¬решению штаба соединения партизанских отрядов Брест¬ской области действовавшие в этих районах партизанские бригады им. А. К. Флегонтова и им. Ф. М. Языковича, отряды им. М. В. Фрунзе и им. М. М. Чернака бригады им. И. В. Сталина, а также отдельно действовавшие пар¬тизанские отряды им. Г. И. Котовского и им. Н. А. Щор¬са соединились с Красной Армией. Руководители зоны 3. Ф. Поплавский и А. И. Федосюк, Дивинский и Мало-ритский подпольные райкомы КП(б)Б вышли в совет¬ский тыл.
В начале мая 1944 года в советском тылу из части личного состава расформированной партизанской брига¬ды им. И. В. Сталина был сформирован партизанский отряд (им. М. В. Фрунзе) и направлен в южные районы Брестской области, еще занятые противником. Вместе с отрядом в эти же районы были направлены партийные работники во главе с уполномоченным Брестского обкома КП(б)Б Г. И. Можаевым. Прибыв во вражеский тыл, они оформили Брестский подпольный горком КП(б)Б и два межрайкома партии (Брестского и Жабинковского райо¬нов; Домачевского и Малоритского районов), которые действовали до полного освобождения их территории от немецко-фашистских захватчиков.
За годы оккупации гитлеровцы провели свыше 140 карательных операций, во время которых полностью или частично уничтожили 5454 деревень. На территории Малоритского района было уничтожено 26 населённых пунктов. 
Уничтожение населенных пунктов вместе с жителями должно было по замыслам гитлеровцев навести страх и ужас на всех, кто проживал на оккупированной территории. Делалось это якобы под предлогом борьбы с партизанами. Но не было в июне 1941 года никаких партизан, скажем, в деревне Хотислав Малоритского района, а тем не менее уже в это время там вместе с жителями было уничтожено 109 дворов. Делалось это обычно так: каратели окружали населенный пункт, сгоняли людей в один дом, сарай или гумно, наглухо его закрывали, а затем поджигали. Именно таким образом были уничтожены известные сегодня всему миру Хатынь и Дальва.
Деревня Старые Борки Малоритского района известна тем, что в годы фашистской оккупации здесь были зверски замучены и расстреляны ее жители.


6ce053ab9b84472c9810b107f42c896e.jpg

Предлагаем воспользоваться собственные базой данных 
“Великая Отечественная война в Малоритском районе”, где предоставлена наиболее полная информация.
 Приглашаем в Малоритскую центральную районную библиотеку!